Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ruiny a základy v okrese Krupina

BZOVÍK. Ruina kostola.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Premonštrátsky kláštor a kostol bol postavený v 12.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1433-1446. V 16.storočí bol opevnený a upravovaný bol v 17.storočí. História objektu siaha až do obdobia Veľkej Moravy o čom svedčí nález staršieho opevnenia, ktoré bolo objavené pri posledných rekonštrukčných prácach. Bzovícky kláštor s cisterciátskym opátstvom založil okolo roku 1130 komes Lampert z rodu Hont-Poznanovcov spolu so synom Mikulášom a manželkou Žofiou, sestrou uhorského kráľa Ladislava. Neskôr tu vzniklo premonštrátske opátstvo, ktoré sa postupne stalo najväčším feudálnym panstvom v Honte. Kláštorný kostol postavili v 1.polovici 12.storočia, hoci sa prvýkrát spomína až v roku 1285. Počas bojov medzi stúpencami poľského kráľa Ladislava Jagelovského a uhorskej kráľovnej Alžbety, tunajšie okolie plienili Jiskrovi vojaci, ktorí sídlili v Krupine. Z tohto obdobia, z rokov 1433-1446, pochádza gotická prestavba areálu. K staršej románskej lodi s dvojvežovým priečelím pristavali novú svätyňu, postavili nové kláštorné krídlo, čím vzniklo nádvorie (rajský dvor) s krížovou chodbou. Gotickou úpravou sa iba čiastočne porušila pôvodná románska stavba kostola a kláštora. Opravený kláštorný areál podpálili v roku 1471 Krupinčania. V roku 1530 napadol kláštor Žigmund Balaša, oligarcha stredného Slovenska, známy svojim bezohľadným postojom k poddaným. Tunajších rehoľníkov vyhnal a začal s veľkolepou prestavbou bývalého kláštora na protitureckú pevnosť. V priebehu rokov 1530-1546 zbúral poškodený kostol spolu s južnou vežou a s južným kláštorným krídlom. Vytvoril veľké nádvorie, nadstaval starú románsku vežu, z ktorej vznikla pozorovateľňa. Ostatné časti kláštora adaptoval na bývanie pre vojakov a hospodárske stavby. Stará sakristia slúžila ako kaplnka. Celý bývalý kláštor opevnil vysokým plným hradobným múrom so štyrmi veľkými masívnymi nárožnými baštami so strieľňami. Okolo pevnosti bola vodná priekopa. Nový vstup do areálu umiestnil na severozápadnej strane pri nárožnej bašte. Renesančný vstupný portál mal padací most. Po Balašovej smrti v roku 1559 kláštor spolu s majetkami získala jeho vdova Barbora, rodená Fánchyová. Rodina Fánchyovcov vlastnila pevnosť až do polovice 17.storočia. V roku 1678 pevnosť obsadili povstalecké vojská Imricha Tököliho. Po ich odchode sa areál stal majetkom jezuitov a po ich zrušení majetkom ostrihomského seminára. Po roku 1678 pevnosť opravil a barokovo prestaval ostrihomský biskup Juraj Szelepcsényi, o čom informuje aj pamätná tabuľa nad vstupom do areálu. Ostrihomská kapitula spravovala tunajšie majetky do roku 1908, kedy ich predala. Bzovícke panstvo zaniklo v roku 1925. Ešte pred 2.svetovou vojnou bol síce hrad spustnutý, ale väčšina jeho budov bola zachovaná. Značne poškodený bol až počas vojny a po nej, čím sa zmenil na ruinu. Románsku vežu, ktorá dovtedy stála, zbúrali a časti vnútorných múrov rozobrali. V roku 1969 sa postupne začalo s výskumami, projektovou dokumentáciou a zabezpečovacími prácami.

Pôvodný románsky kostol, postavený z kamenných kvádrov, bol dvojvežový. K jeho severnej strane pristavali gotickú sakristiu a kláštor s obiehajúcou krížovou chodbou a rajským dvorom. Monumentálne opevnenie, na nároží so štyrmi prevýšenými oblými baštami, chránila vodná priekopa. Jednotlivé bašty boli prístupné ochodzou a goticko-renesančnými portálmi. Na niektorých sú iniciály S.B. (Sigismundus Balassa) a datovanie 1545. Ruina románskeho kostola sa nachádza v areáli bývalého kláštora premonštrátov v lokalite Horný Majer južne od obce v nadmorskej výške 345m. Ruina dnes vyzerá zvonku impozantne a zaujímavo. Horšie je to po vstupe do areálu. Z bývalých nádherných budov kláštora stojí len jedna, gotická sakristia, neskôr zmenená na kaplnku. Ostatné sú zbúrané až do základov, ktoré prerastajú vegetáciou.

 

HONTIANSKE TESÁRE. Zaniknutý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Zaniknutý rímsko-katolícky románsky Kostol svätého Michala z 12.storočia. Upravovaný bol v 13.-17.storočí. Mal obdĺžnikový pôdorys. Nachádzal sa v časti Dvorníky v lokalite Patkos pri ceste na Hontianske Tesáre.

 

KRUPINA. Zaniknutý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Zaniknutý románsky rímsko-katolícky jednoloďový Kostol svätého Petra, tzv. Kostol Na Petre, z konca 12.storočia. Upravovaný bol v polovici 14.storočia. Nachádza sa na kopci Bok.

 

SELCE. Ruina kostola.

Ruina stredovekého kostola.

 

ŽIBRITOV. Ruina kostola.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Ruina kostola. Ruina renesančného opevneného kostola z roku 1576. V tom roku obec zničili Turci. Podľa dnes už neexistujúcej nápisovej dosky bola na jeho mieste postavená pevnôstka.
  • Bašta. Renesančná bašta opevnenia kostola z roku 1586. Bola postavená na mieste zrúcaného stredovekého kostola. Má kruhový pôdorys. Konali sa v nej aj protestantské bohoslužby. Pôvodne pevnôstka, z ktorej sa zachovala iba táto bašta. Keďže sa jej poslanie už viacej nenaplnilo, spustla skôr ako kostol, ktorý stál až do roku 1855. V priebehu 80.rokov 20.storočia bola okrúhla bašta na juhovýchodnom nároží pevnôstky zrekonštruovaná a bol do nej osadený zvon od viedenského zvonára Baltasara Herolda z roku 1680. Nachádza sa v obci Žibritov 152.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist