Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ruiny a základy v okrese Nitra

NITRA. Archeologické nálezisko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Archeologické nálezisko z neskorej doby kamennej a veľkomoravského obdobia. Upravované bolo v období 6.storočie až polovica 7.storočia a v 9. a 11.storočí. Nachádza sa v časti Zobor v lokalite Martinský vrch, Kasárne pod Zoborom.

 

NITRA. Ruina kostola.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor kamaldulov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový bývalý kláštorný Kostol svätého Jozefa postavený v rokoch 1695-1697. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Bola to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stavba je z okruhu J. B. Fischera z Erlachu. Nachádza sa východne od kláštornej budovy v areáli kláštora kamaldulov na vrchu Zobor v záhrade.

 

NITRA. Zaniknutý kláštor kamaldulov.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor kamaldulov vyhlásený v roku 1963. Postavený bol v 10.-11.storočí. Upravovaný bol v 12.-14.storočí a v rokoch 1663-1691. Kostol spolu s celým komplexom nechala postaviť kamaldulská rehoľa na ruinách pôvodného benediktínskeho opátskeho kláštora svätého Hyppolita, založeného pravdepodobne už v 10.storočí. Nasvedčuje tomu popri faktoch aj tzv. Kozmova správa, ktorá sem kladie miesto skonu mladšieho Svätoplukovho syna. Zomrel po roku 899. Maurova legenda zasa hovorí o svätom Svoradovi, ktorý žil v zoborskom kláštore okolo roku 1000. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o prvý kláštor na území Slovenska, doložený až v roku 1111. Nachádza sa na západnom svahu vrchu Zobor v areáli kláštora kamaldulov.

 

PODHORANY. Základy Kostola svätého Michala.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho jednoloďového rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala z 11.-12.storočia. Upravovaný bol v 15.-16.storočí a rozšírený a barokovo upravený bol začiatkom 18.storočia. Zanikol v 18.storočí. Základy s nepravidelným pôdorysom sa nachádzajú v poli severne od miestnej časti Sokolníky.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist