Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ruiny a základy v okrese Nové Mesto nad Váhom

ČACHTICE. Čachtické labyrinty.

Historické pivnice (katakomby), z ktorých sa postupne stali labyrinty. Slúžili ako úkryty pre ľudí a ich majetky v čase nebezpečenstva. Využívala ich aj Alžbeta Báthoryová. Spočiatku to boli iba pivnice na uskladnenie potravín. S rozvojom vinárstva začiatkom 16.storočia vznikali aj vinárske pivnice. Neskôr boli tieto priestory pospájané. Podzemie malo niekedy aj tri podlažia. Nechýbalo ani kuchynské vybavenie, bola tu voda, ktorá presakovala do najspodnejších podlaží. Labyrinty zdokonalili habáni, ktorí sa tu ukrývali v 17.storočí. Najrozsiahlejšie podzemné priestory sa nachádzajú pod záhradou Nádašdyovcov. Boli vykopané do spraše, mali hladké steny niekedy vyzdobené romantickými a gotickými klenbami. Niektoré časti labyrintov sú už zasypané.

ČACHTICE. Ruina kaštieľa Nádasdyovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruiny kaštieľa Nádašdyovcov. Kaštieľ, pôvodne barokový, tiež nazývaný cisársky alebo Báthoryovej, mal po uskutočnení prestavby jedného krídla pôdorys v tvare U. Bývala tu Alžbeta Báthory s manželom Františkom Nádašdym, keď sa práve zdržiavala v Čachticiach. Tu spáchala i časť svojich zločinov a tu ju aj zatkli. Postavený bol v období 3.tretina 16.storočia až 1.polovica 17.storočia. Úpravami prešiel v 2.polovici 18.storočia a v 19.storočí. V roku 1662 kaštieľ vyhorel ale vtedy ho ešte opravili. Po smrti Františka Nádasdyho II. v roku 1671, ktorý bol odsúdený na smrť pre účasť na protihabsburskom sprisahaní, jeho majetok zhabal štát. Časť prenajal Révaiovcom a Draškovičovcom. Neskôr v roku 1695 kráľovská komora predala majetok Krištofovi Erdödymu. Posledným majiteľom neobývaného kaštieľa bol statkár Springer. Prízemný podpivničený kaštieľ mal po uskutočnenej prístavbe jedného krídla pôdorys v tvare U a jednotraktovú dispozíciu. Jeho obraz sa nezachoval. Podľa opisu hradného kapitána Pavla Kardoša z roku 1945 mal kaštieľ: 46 miestností, dve veľké sály, z ktorých tá v novom objekte mala 13 okien. Boli tu panské obývacie izby, spálne, klenotnica, dve jedálne, kuchyňa, pekáreň, miestnosti pre čeľaď a sklady. Pod kaštieľom sa nachádzalo 5 pivníc a pod záhradou ešte rozsiahle labyrinty. Okolo kaštieľa bola ovocná a kvetinová záhrada a za ňou vinohrad. Zachovala sa kamenná, tzv. Bátoričkina pivnica, ktorá slúži Poľnohospodárskemu družstvu Čachtice na uskladnenie vína. Zo severnej strany nad cestou na Višňové sú pozostatky múru a bašty, ktorý tvoril ohradu. Kaštieľ stojí na Medzihorskej ulici.

HALUZICE. Ruina kostola.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Ruina kostola. Starobylé zrúcaniny opevneného neskororománskeho jednoloďového kostolíka, o ktorom je prvá písomná zmienka z roku 1299. V nej sa spomína, že kráľovské vojsko späť dobylo od Pána Váhu a  Tatier haluzický hrad. Postavený bol okolo roku 1240 za obcou. V písomnej zmienke z roku 1398 je patrocínium miestneho Kostola všetkých svätých od roku 1332. Pôvodne bol gotický, neskôr renesančne upravený. Upravený bol v 15.storočí. V 16.storočí bola predĺžená loď na dvojnásobok, pristavili sakristiu a vybudovali obranný hradbový múr so vstupnou štvorcovou obytnou vežou a strieľňami. Jednopodlažný kostol s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom mal zvonicu a postupom rokov ho najskôr goticky a neskôr renesančne upravili. Úpravy prebehli v 18.storočí a v roku 1970. Na začiatku 18.storočia z neho odviezli neskorogotickú sochu Madony z konca 15.storočia (od roku 1718 sa nachádza vo farskom kostole v Beckove). Od roku 1810 je kostol pre zlý stav opustený. Veriacim slúžil do začiatku 19.storočia. Prvá väčšia rekonštrukcia kostola sa uskutočnila v roku 1968. Zrúcaniny boli v roku 1970 zreštaurované. Areál je voľne prístupný.
  • Bránová veža. Vežová brána opevnenia, zvonica, bola postavená v renesancii v 16.storočí. Upravovaná bola v 18.storočí a v roku 1970. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná.
  • Hradbový múr. Ruina renesančného hradbového múru zo 16.storočia bola upravovaná v 18.storočí a v roku 1970.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom).

POZRI: http://www.youtube.com/watch?v=WKUjo-JHN5o&t=20s

HORNÁ STREDA. Zrúcaniny kláštora a kostola.

Zrúcaniny kláštora a kostola jezuitov zo 17.storočia, ktoré zničila povodeň v roku 1813.

KÁLNICA. Základy kláštora.

Zrúcanina kláštora Pod Hromovým. Nález pustovne, základov kláštora františkánov v Kňažej doline, v ktorej stál i kaštieľ rodiny Pongrácovcov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist