Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ruiny a základy v okrese Nové Zámky

BÍŇA. Základy kláštora.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy neskororománskeho kláštora premonštrátov a kostola postaveného pred rokom 1217. Upravovaný bol v polovici 16.storočia. Kostol pochádza z 11.-12.storočia. Omodej II., pochádzajúci z rodu Hont-Poznan, dal pred križiackou výpravou prísľub na založenie premonštrátskeho rádu. Jeho poslednú vôľu z roku 1273 vykonal jeho syn Štefan. Na mieste pôvodného dreveného kostola bola postavená bazilika s dvomi vežami a s príslušným kláštorom, ktoré boli súčasťou premonštrátskeho rádu až do tureckého vpádu. V roku 1683 vojská všetky cirkevné stavby zničili. Kláštor s kostolom sa nachádzal vo vnútornom priestore mohutného systému valov a priekop z 11.-14.storočia. Celkovo systém tvorili tri valy s priekopami. Hroby pri kostole z 11.-17.storočia pochádzajú zo zaniknutej dediny Leánd. Nachádza sa pri južnej strane rímsko-katolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie v obci na pravobrežnej terase na donom toku Hronu v nadmorskej výške 132m.

 

LIPOVÁ. Zvyšky mlyna.

Zvyšky mlyna a zreteľné stopy po úprave koryta Starej Nitry. Nachádzajú sa pri východnom okraji obce Ondrochov. Technická zaujímavosť.

 

OBID. Ruina kostola.

Zvyšky románskeho kostola z 12.storočia.

 

PODHÁJSKA. Základy kostola.

Základy kostola postaveného v 20.storočí. Kostol je bez patrocínia.

 

SVODÍN. Základy kostola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho maďarského Kostola svätého Michala, archanjela (kis-templom) z 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1663, v 17.-18.storočí a v rokoch 1945 a 2003. Bol jednoloďový s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v časti Maďarský Svodín v severnej časti obce.

 

ŠURANY. Zaniknutá osada.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko Zámeček. Zaniknutá praveká osada z neolitu, eneolitu, doby bronzovej a laténu. Upravovaná bola v 9., 11.-12. a 17.storočí. Mala pôdorys nepravidelného oválu. Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok na juhovýchodnom okraji obce.

 

VEĽKÉ LOVCE. Ruina kostola.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Barokový kláštorný kostol z roku 1745. Kostol dostal barokovú úpravu v roku 1779. Upravovaný bol po roku 1863 a okolo roku 1970. Stavba postavená vo vznešenom a velebnom štýle bazilikálneho trojloďového typu. Kostol vymaľoval J. Bergel. Obrad vysviacky sa konal  9.2.1781. V roku 1863 zasiahol budovu kláštora blesk a pri požiari zhorela aj strecha kostola a objekty začali pustnúť. V roku 1947 bol kostol rozobratý, podobne ako krypta a hroby rehoľníkov. Z mohutnej baziliky sa zachovala socha Panny Márie nanebovzatej v nadživotnej veľkosti z priečelia a jedna mohutná hlavica stĺpa. Obe tieto pamiatky sú pri kostole v obci Veľké Lovce, kde ich umiestnili v roku 1956. Zvon zo zvonice bol v roku 1970 odcudzený. Ruina kostola sa nachádza v areáli kláštora paulínov v lokalite Mariánska Čeľaď (Máriacsalád).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist