Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ruiny a základy v okrese Veľký Krtíš

DOLNÉ STRHÁRE. Ruina kostola.

Ruiny rímsko-katolíckeho kostola z roku 1938.

 

OPAVA. Zaniknutý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Zaniknutý stredoveký gotický kostol. Ruina kostola sa nachádza na návrší severne od obce.

 

VEĽKÁ ČALOMIJA. Ruina kostola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Ruina gotického jednoloďového tzv. pustého kostola s hrobkou zo 14.storočia. Podľa archeologických údajov pochádza už z 11.storočia. Dokladom toho môžu byť aj pramene o existencii farnosti z roku 1070. Nájazdy Tatárov v roku 1241 ho úplne zničili. Na konci 14.storočia bol obnovený v gotickom slohu. V renesančnom období bol opevnený. V kostole sa podľa údajov v obecnej kronike nachádzal veľký obraz, na základe ktorého bol kostol zasvätený všetkým svätým. Kostol bol používaný do marca roku 1868, kedy sa odlomila časť strechy. Od toho obdobia sa bohoslužby konali v malom kostole, pôvodne vybudovanom ako kaplnka. Zo stavby sa dodnes zachovala iba časť obvodového muriva z priečelia s trojuholníkovým štítom. Vstupný portál bol gotický s hruškovým profilom v ostení. Okolo kostola sa rozprestieral cintorín. Pod pustým kostolom bola postavená hrobka. Dala ju postaviť rodina Gašparovcov po tom, čo jeden člen rodiny urazil kráľa. Kráľ ho nepotrestal pod podmienkou, že v okolí kostola postaví cirkevnú stavbu. Tou cirkevnou stavbou sa stala hrobka. Posledným, kto bol v hrobke pochovaný bol František Cseh. Nachádza sa severne od obce. V rokoch 2007-2008 sa v okolí vykonával archeologický prieskum.

 

VEĽKÉ STRACINY. Zrúcanina kaštieľa.

Zrúcanina neskororenesančného kaštieľa z konca 17.storočia.

 

VEĽKÉ ZLIEVCE. Zaniknutý kostol.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s archeologické nálezisko vyhlásený v roku 2002. Pôvodne gotický jednoloďový kostol zo 14.-15.storočia. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist