Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sedmerovec

POLOHA.

Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát.

HISTÓRIA.

Spoločne s Pominovcom sa obec spomína v roku 1229 ako Myleuch (ďalšie názvy: 1461 Milov, 173 Sedmerowcze, 1920 Sedmerovec). V stredoveku bola kuriálnou (zemianskou) obcou. Patrila zemianskym rodinám Pomínovských, Okruckých, Chalupovcov a Pružinských. V roku 1784 mala obec 37 domov, v roku 1828 mala 41 domov. Obyvateľstvo sa živilo málo výnosným poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali aj tkaním pokrovcov. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v Dubnici nad Váhom. V roku 1979 bol Sedmerovec pričlenený k Bolešovu, od roku 1990 je opäť samostatnou obcou. Pominovec sa prvýkrát spomína ako obec s románskym kostolom v roku 1229 pod názvom Pomnen (ďalšie názvy: 1440 Pomino, 1453 Pomnen, 1478 Pominowecz). V roku 1828 je doložená už ako osada (mala 3 domy a 32 obyvateľov). Neskôr sa Pominovec stal súčasťou Sedmerovca.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Na juhozápadnom svahu vrchu Gáliková /296,0m/ je bohaté nálezisko štiepaných kamenných nástrojov z rádiolaritu, pravdepodobne zo starej kamennej doby (paleolit).

Nález popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: V obci, Pominovec.

Príroda.

PP Babiná.

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist