Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sereď

POLOHA.

Mesto leží v severnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá zmienka o obci je z roku 1313, v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov ako „Zereth“. Pôvodne bola osadou strážcov Šintavského vodného hradu. So svojim prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho koryta patrila čiastočne do jednej i druhej župy. Od 16.storočia sa tu rozvíjalo cechové remeselníctvo, neskôr sa stala významným obchodným centrom južného Považia. V roku 1642 sa stala poddanským mestečkom, rozvíjali sa remeslá, bolo tu prístavisko pltí na Váhu, rozsiahle sklady a prekladiská dreva a iného tovaru. V roku 1845 tu pracoval cukrovar, v rokoch 1846-1873 konečná stanica konskej železnice z Bratislavy vybudovaná v rokoch 1837-1846. Koncom 19.storočia sa rozvíjali ďalšie podniky. Po roku 1918 zostala Sereď poľnohospodársko-živnostníckym mestečkom. Pri Váhu boli v prevádzke viaceré lodné mlyny. Po roku 1945 sa začal rozvíjať priemysel. V rokoch 1963-1993 v meste pracovala niklová huta. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Seredi potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Preskúmaná 9m vysoká piesková duna v polohe Mačianske vŕšky s dokladmi osídlenia zo staršej doby kamennej, sídlisko kalandenberskej kultúry a keltská osada. Významné doklady osídlenia v bronzovej, halštatskej a laténskej dobe. Staromaďarské pohrebisko a doklady osídlenia v stredoveku. Počas archeologického výskumu bývalého vodného hradu sa na nádvorí kaštieľa našli zaujímavé nálezy aj niekoľko pokladov mincí.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Horný Čepeň

Sereď

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTA.

 

Okres Trnava: Šúrovce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist