Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sídliská v okrese Banská Bystrica

DOLNÝ HARMANEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Jaskynné sídlisko z obdobia paleolitu. Nachádza sa v hornej časti Túfnej doliny v jaskyni Horná Túfna.

 

MALACHOV. Veľký hrádok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné sídlisko z doby bronzovej, obdobie halštat. Nachádza sa na vrchu juhozápadne od obce.

 

MOŠTENICA. Hradište.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné sídlisko z doby bronzovej. Nachádza sa na kóte 958,0m v lokalite Hradište.

 

NEMCE. Pod panským dielom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Sídlisko z doby bronzovej, obdobie neolit a halštat. Nachádza sa na kóte 834,5m.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist