Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sládkovičovo

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch rieky Dolný Dudváh západne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V roku 1326 postupne patrila rôznym panstvám, v 16.storočí klariskám z Bratislavy, koncom 19.storočia tu mali majetky Zičiovci. Pôvodne to bola roľnícka obec. Od 19.storočia sa obec vyvíja ako mestečko. V roku 1868 tu pracoval cukrovar. V rokoch 1938-1946 bolo Sládkovičovo pripojené k Maďarsku. V polovici 20.storočia nastal výrazný rozvoj a v roku 1983 Sládkovičovo získava štatút mesta. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Sládkovičovu potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Doklad osídlenia už od neolitu a v eneolite. Sídlisko ľudu s badenskou kultúrou, skupina Kosihy-Čaka. Hrob s keramikou zvoncovitých pohárov, kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko stredodunajskej mohylovej a velatickej kultúry. Včasnostredoveké sídlisko z mladšej doby bronzovej. Keltské sídlisko, rozsiahle pohrebisko z rímskej doby. Kostrové pohrebisko z prelomu 10. a 11.storočia a osada z 11.-12.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist