Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Galanta

ČIERNY BROD. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v areáli románskeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Heď. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Barokový štvorboký kamenný pilier so súsoším z roku 1736.
 • Súsošie. Barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1736.

 

DOLNÁ STREDA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe so štvorcovým pôdorysom z 2.polovice 18.storočia. Stojí na Kostolnom námestí pri Kostole svätého Jakuba.

 

GALANTA. Busta Z. Kodályho.

V parku pri staršom kaštieli stojí busta svetoznámeho skladateľa, folkloristu a pedagóga Zoltána Kodályho /1882-1967/, ktorý časť detstva prežil v Galante. Vďaka jeho Galantským tancom sa mesto stalo známe v celom svete. Pravidelne sa tu koná kultúrne podujatie Kodályove dni.

 

GALANTA. Socha Madony.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Novobaroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z 19.storočia. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Štefana Kráľa na Hlavnej ulici.

 

GALANTA. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Socha svätice stojí v časti Nebojsa pri hlavnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Neskorobarokový kamenný podstavec z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1965-1975 a 1999-2000. Autorom úpravy v rokoch 1999-2000 je František Šmigrovský.
 • Socha. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 1.polovice 18.storočia. Patrona Hungariae. Upravovaná bola v rokoch 1965-1975 a 1999-2000. Autorom úpravy v rokoch 1999-2000 je František Šmigrovský.

 

GALANTA. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kópia súsošia na pilieri. Kópia barokového súsošia Piety na stĺpe v podobe sochy Panny Márie a Krista z rokov 2000-2001 stojí v časti Nebojsa pri hlavnej ceste. Autorom kópie je reštaurátor František Šmigrovský.
 • Súsošie. Originál barokového súsošia Piety v podobe sochy Panny Márie a Ježiša Krista z 2.polovice 18.storočia je umiestnený v renesančnom kaštieli v meste.

 

KRÁĽOV BROD. Prícestná socha.

Prícestná socha z 18.storočia.

 

KRÁĽOV BROD. Socha svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 2000. Stojí pred katolíckou farou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp. Barokový kamenný stĺp z polovice 18.storočia.
 • Socha. Baroková socha svätého Michala, archanjela z polovice 18.storočia.

 

KRÁĽOV BROD. Trojičný stĺp.

Trojičný stĺp z roku 1869.

 

MATÚŠKOVO. Busta panovníka Taksonya.

Bronzovú bustu dala v roku 1996 zhotoviť miestna organizácia Csemadoku z peňažnej zbierky občanov maďarskej národnosti. Obyvatelia obce pri príležitosti 1.100.výročia obsadenia vlasti Maďarmi ňou vzdali hold pamiatke panovníka Taksonya, po ktorom bola podľa tradície pomenovaná obec. Panovník Taksony bol dedom zakladateľa uhorského štátu svätého Štefana. Autorom vernej napodobeniny busty, ktorá sa nachádza v obci Taksony v budapeštianskej župe, je umelecký sochár Béla Domonkos z obce Érd v Maďarsku. Táto busta je umiestnená na podstavci v malom parku pri kultúrnom dome na námestí v obci.

 

MATÚŠKOVO. Trojičný stĺp.

Trojičný stĺp pochádza z roku 1850.

 

MOSTOVÁ. Trojičný stĺp.

Klasicistický trojičný stĺp z roku 1817.

 

MOSTOVÁ. Súsošie Kalvárie.

Barokovo-klasicistické súsošie Kalvárie z roku 1760 stojí pri kostole.

 

PUSTÉ ÚĽANY. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1967. Stojí na Hlavnej ulici západne od Kostola svätého Ladislava. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Na barokovom štvorbokom kamennom podstavci z roku 1734 sú erby G. Farkasa a M. Baloghovej. Upravovaný bol v roku 1903 a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Socha. Baroková socha svätého Floriána na podstavci z roku 1734. Upravovaná bola v roku 1903 a v 80.rokoch 20.storočia.

 

PUSTÉ ÚĽANY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1967. Stojí na Hlavnej ulici pri Kostole svätého Ladislava. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Na barokovom štvorbokom kamennom podstavci z roku 1734 sú erby G. Farkasa a M. Baloghovej. Upravovaný bol v roku 1903 a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého na podstavci z roku 1734. Upravovaná bola v roku 1903 a v 80.rokoch 20.storočia.

 

SEREĎ. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 2003. Stojí pri kostole na ulici Štefánikova ukrytý za stromami. Pôvodne stál v strede námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Barokový kamenný stĺp s podstavcom z roku 1736. Na nápise stojí: „Ku cti Panny bez dedičného hriechu počatej postavili František Alchorn a Anna Mária Poschinová.“ Stĺp bol upravovaný v roku 1904.
 • Socha. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1736. Upravovaná bola v roku 1904.
 • Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1736. Nachádza sa na podstavci pod sochou Panny Márie. Upravovaná bola v roku 1904.
 • Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1736. Nachádza sa na podstavci pod sochou Panny Márie. Upravovaná bola v roku 1904.

 

SEREĎ. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri kostole na ulici Štefánikova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s architektúrou. Barokový trojičný stĺp z 2.polovice 18.storočia s kópiami sôch.
 • Súsošie. Originál súsošia Najsvätejšej Trojice. Je uložený v depozite Mestského múzea.
 • Socha. Originál sochy svätého Petra. Je uložený v depozite Mestského múzea.
 • Socha. Originál sochy svätého Pavla. Je uložený v depozite Mestského múzea.
 • Socha. Originál sochy svätej Anny. Je uložený v depozite Mestského múzea.
 • Kópia súsošia. Kópia súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 1990. Autorom je František Šmigrovský.
 • Kópia sochy. Kópia sochy svätého Petra z roku 1996. Autorom je František Šmigrovský.
 • Kópia sochy. Kópia sochy svätého Pavla z roku 1996. Autorom je František Šmigrovský.
 • Kópia sochy. Kópia sochy svätej Anny z roku 1996. Autorom je František Šmigrovský.

 

TOMÁŠIKOVO. Trojičný stĺp.

Trojičný stĺp z polovice 19.storočia.

 

TRSTICE. Trojičný stĺp.

Trojičný stĺp z roku 1825.

 

VEĽKÁ MAČA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Barokový štvorboký kamenný podstavec z roku 1732 s nápisom. Upravovaný bol v roku 1950.
 • Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého na podstavci z roku 1732. Upravovaná bola v roku 1950.

 

VEĽKÁ MAČA. Súsošie.

Súsošie z roku 1867.

 

VEĽKÉ ÚĽANY. Súsošie Golgoty.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1986. Barokové súsošie Golgoty z roku 1759. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty. V strede sa nachádza kríž s ukrižovaným Kristom. Pri ňom je socha Panny Márie a socha svätého Jána Evanjelistu. Kríž s korpusom bol upravovaný po roku 1775, po roku 1800 a v roku 2004. Sochy boli upravované v roku 2004. Súsošie stojí v areáli Kalvárie pred hlavnou fasádou kaplnky.

 

 

ZEMIANSKE SADY. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Socha svätého Vendelína na stĺpe z roku 1892. Upravovaná bola v roku 1963. Je uložená v depozite múzea.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist