Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Ilava

BORČICE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Nachádza sa na miestnom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Barokový podstavec.
 • Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1775 na barokovom podstavci.

ČERVENÝ KAMEŇ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Jána Nepomuckého je umiestnená na priečelí kostola. Je z obdobia stavby kostola, z rokov 1795-1796.

DUBNICA NAD VÁHOM. Socha nanebovzatej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Reštaurovaná bola v roku 2019. Nachádza sa na Námestí Matice slovenskej. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Neskorobaroková socha má bohato členený podstavec. Na čelnej strane podstavca je dvojitý erb a rokoková girlanda.
 • Socha. Plastika nanebovzatej Panny Márie (Panna Mária-Assumpta) z roku 1766.

DUBNICA NAD VÁHOM. Súsošie svätého Jána Nepomuckého s anjelmi.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1963. Rokokové súsošie z roku 1775. Je na troch samostatných podstavcoch. Na dvojstupňovej základni je plochý sokel s rímsou, na ňom sú tri samostatné piliere dekorované rastlinnými úponkami. Piliere majú rímsové hlavice. Súsošie stojí v parku pred kaštieľom na ulici 1.mája. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Stredný podstavec so sochou svätého Jána Nepomuckého.
 • Podstavec. Ľavý podstavec so sochou anjela.
 • Podstavec. Pravý podstavec so sochou anjela.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého v charakteristickom odeve s krucifixom v rukách, odev je bohato riasený v súlade s pohybom tela. Nachádza sa na strednom pilieri.
 • Socha. Socha anjela na ľavom podstavci.
 • Socha. Socha anjela na pravom podstavci.

ILAVA. Busta A. Hlinku.

Mons. Andrej Hlinka /1864-1938/. Otec, vodca slovenského národa.

ILAVA. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Mierovom námestí v mestskom parku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp. Barokový mariánsky stĺp so sochou. Opravovaný bol v rokoch 1933, 1957 a 1990.
 • Socha. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1752. Originál sochy sa nachádza v mestskom múzeu.
 • Kópia sochy. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1990.

ILAVA. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v mestskom parku na Mierovom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný štvorboký hranolový podstavec.
 • Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1827. Je to polychrómová kamenná socha. O jej vznik sa  zaslúžila Barbora Csentská. Opravovaná bola v roku 1992 a vysvätená v roku 1993.

ILAVA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Pieskovcový podstavec sa skladá z viacerých častí.
 • Socha. Baroková kamenná socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1754 na podstavci. Je vysekaná z jedného kusa pieskovca. Opravovaná bola v rokoch 1852, 1906, 1912, 1933 a 1957. Tieto roky sú uvedené na zadnej strane podstavca. Išlo o neodborné renovácie, počas ktorých socha strácala zo svojej hmoty a cementovými tmelmi sa laicky dotvárala jej modelácia čím sa úplne zmenila. V rokoch 2002-2014 bola socha uložená v depozite. V roku 2014 bola zreštaurovaná a vrátila sa na pôvodné miesto do Parku S. Rausa (mestský park) pred Kostolom všetkých Svätých. Autormi reštaurovania sochy sú akademickí sochári Ondrej Csütörtöki a Arpád Mézes. Cieľom reštaurácie bolo doplnenie modelácie sochy a jej farebná úprava.

ILAVA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Jána Nepomuckého sa nachádza v časti Klobušice.

KOŠECA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

LADCE. Socha Panny Márie.

Najväčšia kamenná socha tohto druhu v Európe má výšku 6m a stojí na podstavci vysokom 3m. Celkovo váži 25t, samotná socha 22t. Jej autorom je akademický sochár Vladimír Višváder z Bratislavy. Vytvoril ju v rokoch 2017-2018. Nachádza sa v Skalnou sanktuáriu Božieho milosrdenstva nad obcou na vrchu Butkov v nadmorskej výške 765m nad kameňolomom.

PRUSKÉ. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Nachádza sa pred Kostolom svätého Petra a Pavla, apoštolov pri bránke v ohradnom múre. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Hruškovitý podstavec.
 • Socha. Rokoková socha svätého Floriána na podstavci z konca 18.storočia.

PRUSKÉ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1968. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 18.storočia. Stojí pred kaplnkou v areáli kláštora.

PRUSKÉ. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Nachádza sa pred Kostolom svätého Petra a Pavla, apoštolov pri bránke v ohradnom múre.Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Hruškovitý podstavec.
 • Socha. Rokoková socha svätého Vendelína na podstavci z konca 18.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist