Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Levice

BÁTOVCE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Cestný most so sochou vyhlásený v roku 1981. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na kamennom moste na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne.

 

ČAKA. Busta M. Čulena.

Pamiatkový objekt NKP Fara s areálom vyhlásený v roku 1975. Busta pedagóga a publicistu Martina Čulena /1823-1894/. Odhalená bola v roku 1969. Jej autorom je J. Chrťan. Nachádza sa pred budovou fary č.140.

 

DOLNÝ PIAL. Morový stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z 2.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1993. Pôvodne stála pred kaštieľom.

 

KOZÁROVCE. Trojičný stĺp.

V strede obce pri autobusovej zastávka stojí Trojičný stĺp z roku 1912. V roku 2003 bol renovovaný.

 

LEVICE. Trojičný stĺp.

Klasicistický Trojičný stĺp z roku 1777.

 

NÝROVCE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Ľudovo-barokové dielo z obdobia po polovici 18.storočia. Nachádza sa pred Kostolom svätého Jána Nepomuckého. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kamenný podstavec.
 • Socha na podstavci. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

PLÁŠŤOVCE. Trojičný stĺp.

Neskorobarokové súsošie Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 18.storočia.

 

PUKANEC. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Fragmenty barokového kamenného trojičného (morového) stĺpu z roku 1740. Upravovaný bol v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998. Nachádza sa na Námestí mieru pred evanjelickým kostolom.
 • Kópia stĺpu s podstavcom. Kópia kamenného barokového stĺpu s podstavcom z rokov 1996-1998.
 • Súsošie. Barokové súsošie korunovania Panny Márie z roku 1740. Upravované bolo v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia súsošia. Kópia barokového súsošia korunovania Panny Márie z rokov 1996-1998.
 • Socha I. Baroková socha svätého Mikuláša z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy I. Kópia barokovej sochy svätého Mikuláša z rokov 1996-1998.
 • Socha II. Baroková socha svätého Sebastiána z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy II. Kópia barokovej sochy svätého Sebastiána z rokov 1996-1998.
 • Socha III. Baroková socha svätej Rozálie Palermskej z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy III. Kópia barokovej sochy svätej Rozálie Palermskej z rokov 1996-1998.
 • Socha IV. Baroková socha svätého Rocha z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy IV. Kópia barokovej sochy svätého Rocha z rokov 1996-1998.
 • Socha V. Baroková socha anjela z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy V. Kópia barokovej sochy anjela z rokov 1996-1998.
 • Socha VI. Fragment barokovej sochy anjela z roku 1740. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1920 a 1996-1998.
 • Kópia sochy VI. Kópia barokovej sochy z rokov 1996-1998.
 • Historizujúce kovové oplotenie z 19.storočia. Upravované bolo v rokoch 1996-1998.

 

STARÝ TEKOV. Súsošie.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1963. Golgota (súsošie Malej kalvárie) sa nachádza na ulici Tekovská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec s reliéfmi. Barokový podstavec s reliéfmi Veroniky a oplakávanie Krista z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1991 a 2013-2016. Nachádza sa pred obecným úradom.
 • Originál sochy. Baroková socha svätej Márie Magdalény z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1991 a 2013-2016. Nachádza sa na podstavci pred krížom.
 • Kópia sochy. Kópia barokovej sochy Panny Márie z roku 1991. Upravovaná bola v rokoch 2013-2016. Nachádza sa na podstavci vpravo.
 • Kópia sochy. Kópia barokovej sochy svätého Jána Evanjelistu z roku 1991. Upravovaná bola v rokoch 2013-2016. Nachádza sa na podstavci vľavo.
 • Originál sochy. Baroková socha Panny Márie z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1991 a 2013-2016. Nachádza sa na obecnom úrade.
 • Originál sochy. Baroková socha svätého Jána Evanjelistu z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1991 a 2013-2016. Nachádza sa na obecnom úrade.
 • Kríž s korpusom na podstavci. Barokový kríž s ukrižovaným Kristom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1991 a 2013-2016. Nachádza sa v požiarnej zbrojnici.
 • Kópia kríža s korpusom na podstavci. Kópia barokového kríža s ukrižovaným Kristom z rokov 2013-2016.

 

ŠAHY. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1994. Klasicistické dielo z roku 1858. Nachádza sa v parku na Hlavnom námestí v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp s podstavcom so štvorcovým pôdorysom. Upravovaný bol v rokoch 1988 a 1999.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1988 a 1999.

 

TEKOVSKÉ LUŽANY. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1756. Upravované bolo v rokoch 1994 a 1997. Nachádza sa vo farskej záhrade. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom.
 • Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.
 • Reliéf. Reliéf nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata).

 

VEĽKÝ ĎUR. Trojičný stĺp.

Klasicistický Trojičný stĺp zo začiatku 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist