Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVEC. Socha svätého Jozefa s dieťaťom.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1967. Ľudová práca z roku 1805. Nachádza sa severovýchodne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pilier. Pieskovcový pilier sochy svätého Jozefa. Má štvorcový pôdorys.
  • Socha. Socha svätého Jozefa s dieťaťom.

 

BOBROVEC. Súsošie Krista s anjelmi.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1967. Neskoroklasicistické dielo z roku 1851. Upravované bolo v roku 1993. Autorom je J. B. Klemens. Nachádza sa na cintoríne severozápadne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Podstavec. Pieskovcový podstavec s nepravidelným pôdorysom.
  • Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.
  • Socha I. Socha modliaceho sa anjela.
  • Socha II. Socha anjela s prekríženými rukami.

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Socha J. Jánošíka.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Socha zbojníka Juraja Jánošíka /1688-1713/ na podstavci stojí pred južnou fasádou kaštieľa Vranovo v časti Palúdzka. Jej autorom je L. Pollák.

 

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Ľudovo-barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) vzniklo pravdepodobne v 18.storočí. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne pri kaplnke na ulici Pod lipami oproti kostolu.

 

VEĽKÉ BOROVÉ. Drevené plastiky.

V osade Jóbova Ráztoka, ktorá leží severovýchodne od obce, sa nachádzajú drevené plastiky vytvorené miestnym ľudovým rezbárom.

 

VÝCHODNÁ. Drevené plastiky.

V okolí prírodného amfiteátra, na ktorom sa koná medzinárodný folklórny festival, sa nachádzajú ľudové drevené plastiky.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist