Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Nitra

CABAJ-ČÁPOR. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kópia piliera. Kópia kamenného piliera z rokov 1991-1992. Autorom je reštaurátor akademický sochár L. Chamutti. Nachádza sa v strede miestnej časti Cabaj.
 • Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice (Trón milosti) z roku 1728. Upravované bolo v rokoch 1796, 1868, 1959 a 1991-1992. Nachádza sa v kostole.
 • Kópia súsošia. Kópia barokového súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 1992. Autorom je reštaurátor akademický sochár L. Chamutti.

 

ČAB. Morový stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1773. Upravované bolo v rokoch 1881 a 2002. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s architektúrou. Valcový stĺp s architektúrou.
 • Socha na stĺpe. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata).

 

ČECHYNCE. Socha svätého Floriána.

 

ČECHYNCE. Socha svätého Štefana.

 

ČECHYNCE. Socha svätého Urbana.

Prícestná socha svätého Urbana z polovice 19.atoročia.

 

ČIFÁRE. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Štvorboký betónový podstavec, pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne z roku 1938. Upravovaný bol po roku 1945. Jeho autorom je M. Fellner.
 • Súsošie. Klasicistické súsošie Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 19.storočia.

 

HRUBOŇOVO. Súsošie kalvárie.

Barokové súsošie kalvárie z roku 1772.

 

LUŽIANKY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Jána Nepomuckého sa nachádza pri hlavnej ceste do časti Kajsa. Stojí na mieste pôvodného koryta potoka vtekajúceho do Nitry.

 

NITRA. Busta vojvodu (panovníka).

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená ranobaroková busta pravdepodobne vojvodu (panovníka) z obdobia okolo roku 1672. Nachádza sa na severozápadnom bastióne.

 

NITRA. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z roku 1750. Upravovaná bola v rokoch 1850, 1944, 1955-1956 a v 90.rokoch 20.storočia. Autormi reštaurácie v roku 1850 sú M. Vogerle a I. Fugert. Nachádza sa na Námestí Jána Pavla II. Pred južnou bránou hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Busta L. Kolonicha.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená ranobaroková busta Leopolda Kolonicha z obdobia okolo roku 1672. Nachádza sa na južnom bastióne.

 

NITRA. Busta vojvodu (panovníka).

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená ranobaroková busta pravdepodobne vojvodu (panovníka) z obdobia okolo roku 1672. Nachádza sa na južnom bastióne.

 

NITRA. Socha anjela s rohom hojnosti 1.

Pamiatkový objekt NKP Starobinec vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Klasicistická vsadená socha anjela s rohom hojnosti z obdobia okolo roku 1832. Nachádza sa na atike hlavného priečelia na budove bývalého starobinca na ulici Samova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha anjela s rohom hojnosti 2.

Pamiatkový objekt NKP Starobinec vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Klasicistická vsadená socha anjela s rohom hojnosti z obdobia okolo roku 1832. Nachádza sa na atike hlavného priečelia na budove bývalého starobinca na ulici Samova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha Atlanta.

Na rohu bývalého Kluchovho paláca sa nachádza socha Atlanta (Corgoňa) z 1.polovice 19.storočia.

 

NITRA. Socha biskupa.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha biskupa. Socha pravdepodobne Augustína Roskoványiho z 80.rokov 19.storočia sa nachádza na južnom priečelí seminára. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha kniežaťa Pribinu.

Na Pribinovom námestí sa nachádza socha kniežaťa Pribinu.

 

NITRA. Socha Panny Márie. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy pravdepodobne Panny Márie. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha Panny Márie. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy pravdepodobne Panny Márie z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha putti.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Neskorobaroková vsadená socha putti. Nachádza sa na nádvorí seminára. Je to originál putti s rohom hojnosti z polovice 18.storočia. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha Salvator Mundi. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy Salvator Mundi. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha Salvator Mundi. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy Salvator Mundi z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Ambróza. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy pravdepodobne svätého Ambróza. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Ambróza. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy pravdepodobne svätého Ambróza z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Augustína. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy svätého Augustína. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Augustína. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy svätého Augustína z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Benedikta. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy svätého Benedikta. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Benedikta. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy svätého Benedikta z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jána Evanjelistu na schodisku. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy svätého Jána Evanjelistu. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jána Evanjelistu na schodisku. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy svätého Jána Evanjelistu z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jána Evanjelistu na veži.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená baroková socha svätého Jána Evanjelistu z 2.štvrtiny 18.storočia. Nachádza sa na veži katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jozefa. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy svätého Jozefa. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jozefa. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy svätého Jozefa z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na druhej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jozefa s malým Ježiškom.

Pamiatkový objekt NKP Starobinec vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Klasicistická vsadená socha svätého Jozefa s malým Ježišom z obdobia okolo roku 1832. Nachádza sa nad erbom v strede atiky na budove bývalého starobinca na ulici Samova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha svätého Jána Krstiteľa.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková socha svätého Jána Krstiteľa z 80.rokov 18.storočia. Nachádza sa na moste.

 

NITRA. Socha svätého Ladislava. Kópia.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Kópia neskorobarokovej vsadenej sochy svätého Ladislava z konca 20.storočia. Nachádza sa na vrchole štítu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha svätého Ladislava. Originál.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej vsadenej sochy svätého Ladislava z polovice 18.storočia. Nachádza sa na nádvorí seminára. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha svätého Lukáša.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená baroková socha svätého Lukáša z 2.štvrtiny 18.storočia. Nachádza sa na veži katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Mareka Evanjelistu.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená baroková socha svätého Mareka Evanjelistu z 2.štvrtiny 18.storočia. Nachádza sa na veži katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Matúša.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadená baroková socha svätého Matúša z 2.štvrtiny 18.storočia. Nachádza sa na veži katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1783. Nachádza sa na Námestí Jána Pavla II. južne od opevnenia hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha svätého Jána Nepomuckého v Dražovciach 1.

Socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1885. Nachádza sa na miestach pôvodného koryta potoka Dobrotka.

 

NITRA. Socha svätého Jána Nepomuckého v Dražovciach 2.

Socha svätého Jána Nepomuckého zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa na miestach pôvodného koryta potoka Dobrotka.

 

NITRA. Socha svätého Ondreja-Svorada. Kópia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia sochy svätého Ondreja-Svorada. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Ondreja-Svorada. Originál.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Originál neskorobarokovej sochy svätého Ondreja-Svorada z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa na východnej strane na prvej podeste vonkajšieho schodiska do katedrály.

 

NITRA. Socha svätého Petra.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha svätého Petra. Socha svätého Petra, pravdepodobne pápeža z 80.rokov 19.storočia sa nachádza na južnom priečelí seminára. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha ženy 1.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Neskorobaroková vsadená socha, alegória, ženy z polovice 18.storočia. Pravdepodobne ide o kópiu. Nachádza sa po stranách štítu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Socha ženy 2.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadená socha. Neskorobaroková vsadená socha, alegória, ženy z polovice 18.storočia. Pravdepodobne ide o kópiu. Nachádza sa po stranách štítu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Sochy apoštolov.

Reštaurované sochy apoštolov od A. Brandla stoja pred Kostolom svätého Ladislava v areáli kláštora piaristov na ulici Piaristická 7-8 v lokalite Andráško, Vŕšok v Dolnom meste v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Súsošie Golgoty.

Pamiatkové objekty NKP Kostol s areálom vyhlásené v roku 1963. Barokové súsošie Golgoty zo 60.rokov 18.storočia stojí na terase pred Kostolom svätého Františka Xaverského v časti Dražovce na ulici Ščasného. Súsošie sa skladá z kríža a z troch sôch. Socha Krista na kríži a sochy Panny Márie, svätého Jána Evanjelistu a svätej Márie Magdalény. Upravované bolo v rokoch 1802-1803 a v 90.rokoch 20.storočia. Na toto miesto sem bolo prenesené v roku 1800 zo zoborského kláštora.

 

NITRA. Súsošie Golgoty na Kalvárii.

Pamiatkové objekty NKP Kalvária vyhlásené v roku 2009. Súsošie Golgoty sa nachádza na Kalvárii v Pamiatkovej zóne. Skladá sa z troch krížov a dvoch sôch. Modernistické kríže s ukrižovaným Kristom v strede a dvoma krížmi s lotrami po bokoch z roku 1911. Napravo sa nachádza kópia kríža s lotrom Dismasom a naľavo s lotrom Gesmasom z rokov 2012-2014. Originály sôch ukrižovaných lotrov z roku 1911 sa nachádzajú v Kaplnke Božieho hrobu. Ich autorom je Július Bártfay. Súsošie dopĺňajú dve kópie neskorobarokových sôch Panny Márie a svätého Jána Evanjelistu vytvorené v rokoch 2012-2014. Originály neskorobarokových sôch Panny Márie a svätého Jána Evanjelistu z prelomu 18. a 19.storočia sa nachádzajú v Misijnom dome. Upravované boli v rokoch 2012-2014.

 

NITRA. Súsošie putti 1.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadené súsošie. Neskorobarokové vsadené súsošie hrajúcich sa putti z polovice 18.storočia. Nachádza sa na balustráde stredného rizalitu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Súsošie putti 2.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadené súsošie. Neskorobarokové vsadené súsošie hrajúcich sa putti z polovice 18.storočia. Nachádza sa na balustráde stredného rizalitu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Súsošie putti s vázou 1.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Kópia vsadeného súsošia. Súsošie dvojica putti s vázou z konca 20.storočia sa nachádza na štíte bočného rizalitu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Súsošie putti s vázou 2.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadené súsošie. Neskorobarokové vsadené súsošie dvojica putti s vázou z polovice 18.storočia sa nachádza na štíte bočného rizalitu. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Súsošie svätcov Cyrila a Metoda.

Pod hradbami sa nachádza súsošie svätcov Cyrila a Metoda.

 

NOVÉ SADY. Plastika Krista.

Plastika Krista z roku 1999 sa nachádza na cintoríne vedľa rímsko-katolíckeho kostola.

 

PODHORANY. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokové dielo z roku 1653. Nachádza sa v časti Sokolníky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom pod sochou svätého Floriána. Nachádza sa v západnej časti obce pri moste.
 • Socha svätého Floriána. Upravovaná bola v období 2.polovica 18. až 19.storočie. Nachádza sa na začiatku obce.

 

PODHORANY. Socha svätého Urbana.

Prícestná socha svätého Urbana vysvätená v roku 2001. Nachádza sa juhozápadne od obce vo vinohradoch.

 

POHRANICE

Prícestná socha svätého Urbana, patróna vinohradníkov, z roku 1841. Nachádza sa vo viniciach v lokalite Čerhát.

 

ŠURIANKY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci pri ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Štvorboký kamenný podstavec sochy svätého Jána Nempomuckého zo 4.štvrtiny 19.storočia.
 • Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 1.polovice 18.storočia.

 

TAJNÁ. Mariánsky stĺp.

Mariánsky stĺp z 18.storočia.

 

TAJNÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 18.storočia na podstavci. Nachádza sa pri kostole.

 

VEĽKÉ CHYNDICE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Prícestná socha svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia.

 

VEĽKÉ ZÁLUŽIE. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1888 a 1906. Nachádza sa pred obecným úradom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Valcový stĺp.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata).

 

VEĽKÉ ZÁLUŽIE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokové dielo z roku 1756. Upravovaná bola v roku 1806. Nachádza sa v záhrade domu č.960. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Štvorboký kamenný podstavec sochy svätého Jána Nepomuckého.
 • Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

VEĽKÝ CETÍN. Socha Vir Dolorum.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokové dielo z roku 1772. Upravovaná bola v rokoch 1898 a 1998. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier sochy Zarmútený Kristus.
 • Socha Vir Dolorum, Bús Kristus.

 

VEĽKÝ CETÍN. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokové dielo z obdobia okolo roku 1757. Upravovaná bola v rokoch 1883, 1919 a začiatkom 90.rokov 20.storočia. Nachádza sa na križovatke. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier pod súsoším Piety.
 • Súsošie. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus). Hármos Mária.

 

VINODOL. Mariánsky stĺp.

Barokový Mariánsky stĺp z roku 1701.

 

VRÁBLE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Na pieskovcovom podstavci sa nachádza socha svätého Jána Nepomuckého. Pôvodná socha z roku 1760 sem bola premiestnená v roku 1933. Nachádza sa pred bývalým stoličným domom na ulici Hlavná.

 

VRÁBLE. Súsošie Kalvárie.

Neskorobarokové súsošie Kalvárie z roku 1768. Nachádza sa pri kostole.

 

VRÁBLE. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo v ľudovom charaktere z roku 1854. Upravovaná bola v roku 1995. Nachádza sa v časti Horný Ohaj pred materskou školou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfom. Štvorboký kamenný pilier pod súsoším Piety.
 • Súsošie. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus).

 

ZBEHY. Socha.

Prícestná socha na zvláštnom stĺpovitom podstavci. Nachádza sa pri kostole.

 

ZBEHY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Prícestná socha svätého Jána Nepomuckého. Nachádza sa pri moste cez riečku Radošinka.

 

ŽITAVCE. Socha Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobaroková socha Panny Márie na podstavci z roku 1881. Nachádza sa na ulici Hlavná pred domom č.81.

 

ŽITAVCE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1760. Nachádza sa pred domom č.135. Tvoria ku viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec s reliéfom. Trojboký kamenný podstavec sochy svätého Jána Nepomuckého.
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. Upravovaná bola v roku 1995.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist