Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskoroklasicistická socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1841 na podstavci. Upravovaná bola v rokoch 1850 a 2003. Nachádza sa západne od ústredného kríža v areáli Kalvárie na návrší západne od obce.

 

BELÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2013. Barokové dielo z roku 1758. Nachádza sa severozápadne od kaštieľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Štvorboký kamenný podstavec sochy svätého Jána Nepomuckého. Má štvorcový pôdorys.
  • Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

BÍŇA. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Súsošie Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 18.storočia.

 

KAMENICA NAD HRONOM. Socha svätého Jána Nepomuckého.

V kostolnej záhrade pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela sa na ľavej strane nachádza socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1880.

 

KOMJATICE. Plastika svätej Barbory.

Bronzová plastika svätej Barbory na pylóne. Zdobí výver vyhľadávanej pitnej vody z artézskej studne. Pochádza z novšej doby.

 

KOMJATICE. Busta A. Cabana.

Busta kňaza a buditeľa Andreja Cabana /1813-1860/ sa nachádza v parčíku vedľa budovy fary.

 

KOMJATICE. Sochy svätých.

Pred kostolom na námestí sa nachádzajú štyri pieskovcové sochy svätých v nadživotnej veľkosti z 19. a 20.storočia.

 

KOMJATICE. Súsošie Golgoty.

Pamiatkové objekty NKP Kalvária vyhlásené v roku 1963. Neskorobarokové súsošie Golgoty z 2.polovice 18.storočia. Tvoria ho viaceré pamiatkové objekty. Tri kríže s korpusmi sa nachádzajú na terase súsošia. V strede sa nachádza kríž so sochou Krista na kríži, naľavo je socha ukrižovaného lotra Dismasa a napravo socha ukrižovaného lotra Gesmasa. Súsošie dopĺňajú dve sochy stojace na terase súsošia a to socha Panny Márie a socha svätého Jána Evanjelistu. Súsošie sa nachádza v areáli Kalvárie na cintoríne.

 

MAŇA. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranoklasicistická socha svätého Floriána z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1922. Nachádza sa v časti Veľká Maňa pri kostole.

 

MAŇA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1756 stojí pri kaštieli. Upravovaná bola v rokoch 1839 a 1992. Nachádza sa v areáli neskorobarokového kaštieľa v strede miestnej časti Veľká Maňa.

 

MICHAL NAD ŽITAVOU. Prícestná socha.

Vzácna prícestná socha s charakteristickou strieškou. Nachádza sa pri ceste do Kmeťova.

 

MUŽLA. Socha Piety.

Prícestná socha Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) zo začiatku 19.storočia. Neskorobaroková ľudová práca.

 

NOVÉ ZÁMKY. Súsošie Golgoty.

Pamiatkové objekty NKP Kalvária vyhlásené v roku 1963. Neskorobarokové súsošie Golgoty z roku 1779. Súsošie tvoria viaceré pamiatkové objekty. Tri kríže s korpusmi dopĺňajú tri sochy. Ústredný kríž so sochou  ukrižovaného Krista sa nachádza v strede. Napravo od ústredného kríža sa nachádza socha ukrižovaného lotra Dismasa a naľavo socha ukrižovaného lotra Gesmasa. Na podstavci Kristovho kríža sa nachádza socha svätej Márie Magdalény. Napravo od ústredného kríža sa nachádza sochy Panny Márie a naľavo socha svätého Jána Evanjelistu. Súsošie sa nachádza v strede návršia Kalvárie.

 

NOVÉ ZÁMKY. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice s 11 sochami na stĺpe z roku 1740. Bolo postavené na skoré zažehnanie morovej epidémie, ktorá v tom roku postihla mesto. Viaže sa k histórii mesta a bolo dokončené v roku 1749. Ide o profesionálne barokové súsošie s rokokovými prvkami, ktoré je jediným svedectvom výtvarnej úrovne dobového sochárstva ako súčasti verejného priestoru mesta. Je pravdepodobne dielom neznámych talianskych majstrov. Súsošie viackrát renovovali a premiestňovali, pričom naposledy bolo reštaurované a premiestnené na Hlavné námestie v roku 1993, kedy sa konala aj posledná vysviacka súsošia. Upravované bolo v rokoch 1857, 1876 a 1988-1993. Stĺp je kužeľovitého tvaru, dekorovaný je rastlinným ornamentom. Vo vrchole je súsošie Najsvätejšej Trojice. V strede stĺpa, na čelnej strane, je na zemeguli obkrútenej hadom socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Na osových úsekoch piedestálu sú situované tri stojace plastiky svätého Sebastiána, svätého Rocha a svätého Jozefa. V strede piedestálu je nika uzavretá železnou kovovou mrežou, v nike je ležiaca plastika svätej Rozálie Palermskej. Nachádza sa na Hlavnom námestí pred kostolom.

 

ŠURANY. Mariánsky stĺp.

Barokový Mariánsky stĺp zo začiatku 18.storočia.

 

TVRDOŠOVCE. Plastika Štefana Kráľa.

Bronzová plastika Štefana Kráľa z roku 2001. Nachádza sa na malom námestí v obci.

 

ÚĽANY NAD ŽITAVOU. Plastiky.

Pred kostolom stoja reštaurované plastiky s pamätnými tabuľami.

 

VEĽKÉ LOVCE. Socha Madony.

Baroková kamenná socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) v nadživotnej veľkosti. Zachovala sa z priečelia kostola, ktorý stál pri kláštore v lokalite Mariánska Čeľaď (Máriacsalád). Dnes sa nachádza pri rímsko-katolíckom Kostole Mena Panny Márie v obci, kde bola premiestnená v roku 1956.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist