Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Piešťany

DOLNÝ LOPAŠOV. Socha svätého Martina.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Martina z 18.storočia stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours.

 

KRAKOVANY. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Stráže pri ceste.

 

KRAKOVANY. Socha Madony.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z roku 1753. Nachádza sa na cintoríne.

 

KRAKOVANY. Socha svätého Floriána.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Floriána z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Stojí v parku pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa.

 

KRAKOVANY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1771 stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa.

 

KRAKOVANY. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice, Trojičný stĺp, z 2.polovice 18.storočia. Upravované bolo v roku 1857. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa.

 

KRAKOVANY. Súsošie Svätej rodiny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokové súsošie Svätej rodiny z roku 1755 na stĺpe.

 

OSTROV. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Rokoková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na pilieri z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1854. Autorom je Rudolf Fugert. Nachádza sa v obci.

 

PEČEŇADY. Socha svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo ľudového charakteru z roku 1778. Nachádza sa pri hlavnej ceste do Malženíc. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Socha svätého Jána Krstiteľa.

 

PEČEŇADY. Súsošie svätej Anny a Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1760. Upravovaná bola v roku 1982. Nachádza sa na križovatke pred domom č.26. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Štvorboký kamenný pilier s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Súsošie. Súsošie svätej Anny a Panny Márie.

 

PIEŠŤANY. Plastika barlolámača.

Pamiatkový objekt NKP Kolonádový most a plastika vyhlásený v roku 1984. Bronzová socha barlolámača z roku 1934. Autorom je R. Kühmayer. Nachádza sa pred promenádnym mostom na ulici Winterova 72 v meste v Pamiatkovej zóne.

 

PIEŠŤANY. Socha chlapca s kyjakom a kožou nemej levice.

Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková socha chlapca (putti) s kyjakom a kožou nemej levice z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2012. Nachádza sa v parku za Thermia Palace v lokalite Kúpeľný ostrov 2.

 

PIEŠŤANY. Socha chlapca s hadom.

Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková socha chlapca (putti) s hadom (alegória pokušenia) z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2012. Nachádza sa v parku za Thermia Palace v lokalite Kúpeľný ostrov 2.

 

PIEŠŤANY. Socha chlapca so psom Cerberom.

Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Baroková socha chlapca (putti) so psom Cerberom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2012. Nachádza sa v parku za Thermia Palace v lokalite Kúpeľný ostrov 2.

 

PIEŠŤANY. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Socha svätého Floriána v ľudovom charaktere z roku 1764. Nachádza sa pred kostolom na ulici Štefánikova.

 

PIEŠŤANY. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha svätého Vendelína z roku 1760. Nachádza sa pred kostolom na ulici Štefánikova.

 

PIEŠŤANY. Súbor sôch 1.

Národná kultúrna pamiatka Súbor sôch vyhlásená v roku 1992. Súbor klasicistických pieskovcových sôch z roku 1803. Upravované boli v rokoch 1942, 1992 a 2012. Majú obdĺžnikový pôdorys. Nachádzajú sa na Kúpeľnom ostrove v parku pri Thermia Palace v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Chlóris.
 • Hermes.
 • Athéna.
 • Demeter.

 

PIEŠŤANY. Súbor sôch 2.

Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1987. Súbor šiestich barokových postáv chlapcov (putti) z 2.polovice 18.storočia. Nachádzajú sa v parku pri Thermia Palace v lokalite Kúpeľný ostrov 2.

 

RAKOVICE. Socha svätého Floriána.

Baroková socha svätého Floriána z roku 1760.

 

SOKOLOVCE. Socha Sedembolestnej Panny Márie.

Baroková socha Sedembolestnej Panny Márie pochádza z rokov 1700-1706. Nachádza sa v nike na hlavnej štýlovej fasáde nad vchodom do rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.

 

SOKOLOVCE. Súsošie Golgoty.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Dielo z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa v centre obce severne od kostola na ulici Dlhá v areáli parku pri kaštieli. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista s Máriou Magdalénou. Upravovaný bol v roku 1904.
 • Socha I. Socha Bolestnej Panny Márie. Upravovaná bola v roku 1904.
 • Socha II. Baroková socha svätého Jána Evanjelistu. Upravovaná bola v roku 1904.
 • Barokové kamenné balustrádové oplotenie. Má obdĺžnikový pôdorys. Upravované bolo v roku 1904.

 

ŠTERUSY. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistické dielo z roku 1801. Nachádza sa pred domom č.103. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Valcový kamenný stĺp pod sochou Madony so štvorcovým pôdorysom.
 • Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom).

 

ŠTERUSY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1763. Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce na križovatke. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kamenný podstavec so štvorcovým pôdorysom. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia.
 • Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

ŠTERUSY. Súsošie svätých Cyrila a Metoda.

Súsošie sa nachádza v blízkosti zvonice v centre obce.

 

VEĽKÉ ORVIŠTE. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Súsošie Najsvätejšej Trojice z polovice 19.storočia.

 

VESELÉ. Socha Madony.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) na stĺpe z roku 1763. Nachádza sa pred kostolom.

 

VRBOVÉ. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí slobody. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Barokový hranolový podstavec súsošia Piety z prelomu 17. a 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1965 a 1992-1993. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnej časti námestia východne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.
 • Stĺp. Barokový valcový stĺp súsošia Piety z prelomu 17. a 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1965 a 1992-1993. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnej časti námestia východne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.
 • Súsošie Piety a originál hlavice. Barokové súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) a originál hlavice z prelomu 17. a 18.storočia. Upravované bolo v rokoch 1965 a 1992-1993. Nachádza sa v interiéri rímsko-katolíckeho Kostola svätého Gorazda.
 • Kópia súsošia a kópia hlavice. Kópia barokového súsošia Piety (Panna-Mária a Ježiš Kristus) kópia hlavice z roku 1992. Nachádza sa v juhozápadnej časti námestia východne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist