Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Poprad

POPRAD. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1728. Autorom je J. Serpeli. Nachádza sa na Námestí svätého Egídia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp s podstavcom. Nachádza sa východne od kostola.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Nachádza sa na stĺpe.

 

POPRAD. Mariánsky stĺp v Matejovciach.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1728. Upravovaná bola v rokoch 1912 a 1973. Autorom je J. Serpeli. Nachádza sa v časti Matejovce východne od kostola na Matejovskom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp s podstavcom.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Nachádza sa na stĺpe.

 

POPRAD. Mariánsky stĺp v Strážach pod Tatrami.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z rokov 1724-1730. Autorom je J. Serpeli. Nachádza sa v časti Stráže pod Tatrami na Strážskom námestí pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný pieskovcový stĺp s podstavcom.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata).

 

POPRAD. Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Spišskej Sobote.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Originál barokového kamenného stĺpu s podstavcom z roku 1772. Upravovaný bol v rokoch 1845-1846, 1972-1973, 2000 a 2006. Reštauroval ho akademický sochár Štefan Kovaľ. Nachádza sa vo zvonici a reštaurátorskom ateliéri.
 • Originál barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1772. Upravovaná bola v rokoch 1845-1846, 1972-1973, 2000 a 2006. Reštauroval ju akademický sochár Štefan Kovaľ. Nachádza sa vo zvonici a reštaurátorskom ateliéri.
 • Kópia stĺpu s podstavcom. Kópia kamenného barokového stĺpu s podstavcom z roku 2006. Autorom je akademický sochár Štefan Kovaľ. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole.
 • Kópia sochy. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 2006. Autorom je akademický sochár Štefan Kovaľ. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole.

 

POPRAD. Socha nepoškvrnenej Panny Márie vo Veľkej.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z rokov 1724-1730. Autorom je J. Serpeli. Nachádza sa v časti Veľká na ulici Scherffelova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný podstavec s oplotením. Nachádza sa západne od kostola.
 • Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Nachádza sa na stĺpe.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist