Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Prievidza

BOJNICE. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1992. Neskorobarokové dielo zo 40.rokov 18.storočia. Mariánsky stĺp stojí v dolnej časti zámockého parku Bojnického hradu v Pamiatkovej zóne. Upravované bolo v rokoch 2004-2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Trojboký kamenný podstavec.
 • Originál sochy. Originál sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) sa nachádza v portiku Kaplnky svätého Michala, archanjela.
 • Kópia sochy. Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 2004-2011 stojí na podstavci.

 

HANDLOVÁ. Busta J. L. Bellu.

Busta J. L. Bellu sa nachádza pred základnou umeleckou školou na Poštovej ulici.

 

HANDLOVÁ. Socha anjela strážneho.

Socha anjela strážneho sa nachádza v časti Nová Lehota. Pochádza z roku 1852.

 

HANDLOVÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Jána Nepomuckého sa nachádza v časti Nová Lehota.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1998. Dielo v štýle ľudového baroku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Barokovo-klasicistický kamenný valcový stĺp so štvorcovým pôdorysom a s plastikou Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Stĺp pochádza z obdobia baroka z 2.polovice 18.storočia, pravdepodobne z roku 1741. Nachádza sa oproti domu č.521 za cestou v časti Brusno neďaleko križovatky a mosta cez priľahlý potok.
 • Socha. Socha Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata), ktorá stojí na sploštenej zemeguli ovinutej hadom. Socha z 2.polovice 18.storočia sa nachádza v rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela v Chrenovci.
 • Kópia sochy. Kópia sochy Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 2011 sa nachádza oproti domu č.521 za cestou v časti Brusno neďaleko križovatky a mosta cez priľahlý potok.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Socha dieťaťa.

Na južnej strane veže rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela asi vo výške 13m vidieť vmurovanú sošku dieťaťa ako pamiatku na pád dojčaťa z lešenia z tejto výšky v roku 1331, ktorý prežilo bez zranenia.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Klasicistická socha v tvare kríža bola postavená v 19.storočí, asi v roku 1811, na miestnom cintoríne. Neskôr bol cintorín premiestnený ku kostolu a socha ostala na svojom pôvodnom mieste. Dnes stojí vo farskej záhrade v časti Chrenovec.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1970. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Podstavec je kamenný štvorboký, so štvorcovým pôdorysom.
 • Socha. Kamenná socha svätca v sediacej polohe je osadená na jednoduchom podstavci. Socha i podstavec pochádzajú z roku 1808. Po bokoch svätého Vendelína je krava a ovca. Klasicistická socha pochádza z 19.storočia a stojí na križovatke cesty na Brusno v strede obce.

 

KĽAČNO. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kamenný stĺp z roku 1749 bol postavený na podnet vtedajšieho farára Mathiasa Grammantika. Autorom diela je Dionýz Stanetti. Celý stĺp bol reštaurovaný v rokoch 1909 a 1923. V roku 1937 sa nanovo pozlátil. V roku 2011 bol stĺp po častiach demontovaný a pracuje sa na jeho reštaurácii. Stojí v strede obce pred Kostolom svätého Mikuláša, biskupa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Trojboký kamenný stĺp. Vysoký je 7m. Okolo stĺpa v 1.tretine 19.storočia, v roku 1832, urobili kovovú ohradu.
 • Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) sa nachádza na vrchole piliera. Socha Panny Márie bola opravovaná v roku 1873.
 • Socha. Socha svätého Jozefa Pestúna s dieťaťom.
 • Socha. Socha svätého Floriána.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 2015. Nachádza sa na Námestí SNP pred obecným úradom západne od kostola v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný barokový podstavec z 1.polovice 18.storočia. Má štvorcový pôdorys.
 • Stĺp. Valcový kamenný barokový stĺp z 1.polovice 18.storočia,
 • Socha. Baroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1929.
 • Oplotenie. Kovové oplotenie stĺpa z roku 1929. Má štvorcový pôdorys.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Socha Panny Márie.

Socha Panny Márie, Kráľovnej anjelov vytvorená v gotickom štýle.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Socha Krista Kráľa.

Socha stojí od roku 1934 na námestí, je zároveň pomníkom padlých v 1.svetovej vojne.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2015. Nachádza sa v južnej časti Námestia SNP v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný neskorobarokový podstavec z roku 1740. Má štvorcový pôdorys.
 • Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1740 na podstavci.
 • Oplotenie. Kovové oplotenie sochy z 20.rokov 20.storočia. Má štvorcový pôdorys.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Súsošie obetiam 2.svetovej vojny.

Súsošie od akademického sochára Vojtecha Ihriského bolo v roku 1960 odhalené obetiam 2.svetovej vojny.

 

NITRIANSKE SUČANY. Trojičný stĺp.

Trojičný stĺp z 18.storočia.

 

NITRICA. Baroková socha.

Baroková socha z roku 1793.

 

NOVÁKY. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1716. Upravované bolo v rokoch 1740 a 1904 a koncom 20.storočia. Nachádza sa na Námestí SNP. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Pilier na podstavci.
 • Socha. Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) na pilieri s podstavcom.

 

NOVÁKY. Plastika v záhrade.

Kultúrna pamiatka. Plastika v záhrade domu č.204.

 

NOVÁKY. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha z 2.polovice 18.storočia stojí na ulici Bane mládeže, východne od domu č.426.

 

OSLANY. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí pred Kostolom svätého Štefana Kráľa na Námestí slobody. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Barokovo-klasicistický štvorcový kamenný stĺp s podstavcom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1907.
 • Socha. Barokovo-klasicistická socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1907.

 

OSLANY. Socha svätého Jozefa.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pred Kostolom svätého Štefana Kráľa na Námestí slobody. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Klasicistický štvorcový kamenný podstavec z 2.polovice 18.storočia.
 • Socha. Klasicistická socha svätého Jozefa z 2.polovice 18.storočia. Je nanovo zreštaurovaná.

 

OSLANY. Socha Madony.

Neskorogotická socha Madony je z 80.rokov 15.storočia. Pochádza z bývalého oltára starého kostola. Stojí pred Kostolom svätého Štefana Kráľa.

 

OSLANY. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha stojí pred farou.

 

PRIEVIDZA. Mariánsky stĺp pred piaristickým kostolom.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stĺp s barokovou sochou nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) stojí pred piaristickým kostolom na ulici A. Hlinku. Má hranolový sokel s hustým rámovaním a výraznou rímsou. Stĺp s kompozitnou hlavicou so serafínmi. Esovito prehnutá socha Immaculaty so zopätými rukami. Plné, hlbšie premodelované tvary. Stĺp je barokový a pochádza z roku 1693. Autorom je barokový sochár Dionýz Stanetti z Kremnice. Opravovaný bol v rokoch 1812,1862,1887,1904 a 1936. Socha bola zhotovená z darov Sidónie Pálfiovej, bojnického prepoštstva, prefekta kremnickej komory a drobných darov.

 

PRIEVIDZA. Mariánsky stĺp pri kláštore piaristov.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 2017. Barokové dielo z 18.storočia. Upravované bolo v roku 1936. Nachádza sa severne od kláštora piaristov na ulici A. Hlinku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec stĺpa a sochy.
 • Stĺp. Valcový kamenný stĺp pod sochou. Má kruhový pôdorys.
 • Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata).

 

PRIEVIDZA. Mariánsky stĺp pri Kostole svätého Bartolomeja.

Mariánsky stĺp je barokový z 18.storočia. Jeho autorom je kremnický sochár Dionýz Stanetti. Posledná renovácia je z 90.rokov 20.storočia.

 

PRIEVIDZA. Socha Madony.

Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) pochádzajúca z roku 1929 stojí pred budovou fary.

 

PRIEVIDZA. Socha Panny Márie Karmelskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Karla Boromejského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Jána Evanjelistu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Matúša Evanjelistu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Kópia sochy a piliera z roku 1994 stojí na Pribinovom námestí na sever od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Originál klasicistického hranolového štvorbokého piliera z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1905 a 1994.
 • Socha. Originál klasicistickej sochy svätého Floriána, patróna hasičov, pochádza z roku 1793. Socha pôvodne stála na „Drevenom rínku“ pred tzv. richtárskym domom. Sochu dala postaviť rodina Polereckých. Renovovaná bola v rokoch 1905 a 1994. Originál sochy a piliera sa nachádza v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Socha na pilieri. Kópia klasicistickej sochy svätého Floriána a piliera z roku 1994.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Glycenia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Ignáca z Loyly.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pred domom piaristov na ulici A. Hlinku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom a bohato profilovaným soklom stĺpu. Na stĺpe s kompozitnou hlavicou stojí socha svätca.
 • Socha. Štíhla esovito prehnutá figúra v kňazskom odeve s krucifixom. Zvyšky polychrómie. Baroková socha pochádza z roku 1757. Vyhotovil ju Dionýz Stanetti. Socha bola pôvodne umiestnená na západnej strane námestia, v priestore pred dnešným obchodným domom Prior. Žiaľ v súčasnosti je značne poškodená.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Jána Nepomuckého vsadená.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Rocha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Socha svätého Sebastiána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Súsošie svätého Cyrila a Metoda.

Súsošie bolo odhalené 4.7.1998. Je dielom akademického sochára Stanislava Mikuša. Aktom odhalenia sa Prievidza stala prvým mestom na Slovensku, kde bola takýmto spôsobom vzdaná úcta solúnskym bratom vierozvestcom.

 

PRIEVIDZA. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Autorom originálov je Dionýz Stanetti. Nachádza sa na Námestí slobody. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Masívny barokový trojboký pilier s podstavcom z roku 1739. Upravovaný bol v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Reliéf. Pilier s podstavcom má na čelnej strane do námestia barokový reliéf svätej Rozálie Palermskej z roku 1739, ktorým sa jeho charakter zmenil na morové súsošie. Originál bol upravovaný v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Socha. Originál barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Socha. Originál barokovej sochy svätého Michala, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Socha. Originál barokovej sochy svätého Rafaela, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Socha. Originál barokovej sochy svätého Gabriela, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.
 • Reliéf. Kópia barokového reliéfu svätej Rozálie Palermskej z rokov 1992-1994.
 • Socha. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 1992-1994.
 • Socha. Kópia barokovej sochy svätého Michala, archanjela z rokov 1992-1994.
 • Socha. Kópia barokovej sochy svätého Rafaela, archanjela z rokov 1992-1994.
 • Socha. Kópia barokovej sochy svätého Gabriela, archanjela z rokov 1992-1994.
 • Súsošie. Kópia barokového súsošia Najsvätejšej Trojice z rokov 1992-1994.

 

RADOBICA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Jána Nepomuckého stojí pri kostole. Je nanovo zreštaurovaná.

 

RÁZTOČNO. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1970. Dielo v štýle ľudového baroku. Nachádza sa južne od vstupu do kostola na ulici kpt. Nálepku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný valcový stĺp s podstavcom štvorcového pôdorysu z rokov 1740-1741. Upravovaný bol v rokoch 2011-2015.
 • Socha. Originál sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panny Mária-Immaculata) stojacej na zemeguli s hadom z rokov 1740-1741 sa nachádza v predsieni rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie. Upravovaná bola v rokoch 2011-2015.
 • Socha. Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 2011-2015. Nachádza sa na stĺpe južne od vstupu do kostola.

 

TUŽINA. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s architektúrou. Originál neskorobarokového valcového stĺpu s podstavcom z roku 1749. Upravovaný bol v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa pred kostolom.
 • Socha. Originál neskorobarokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1749. Upravovaná bola v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v lodi kostola.
 • Socha. Originál neskorobarokovej sochy svätého Jozefa s dieťaťom z roku 1749. Upravovaná bola v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v lodi kostola.
 • Socha. Originál neskorobarokovej sochy svätého Jána Nepomuckého z roku 1749. Upravovaná bola v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v lodi kostola.
 • Socha. Originál neskorobarokovej sochy svätej Barbory z roku 1749. Upravovaná bola v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v lodi kostola.
 • Socha. Fragment originálu neskorobarokovej sochy južného anjela z roku 1749. Upravovaný bol v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v kostole.
 • Socha. Fragment originálu neskorobarokovej sochy západného anjela z roku 1749. Upravovaný bol v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v kostole.
 • Socha. Fragment originálu neskorobarokovej sochy severného anjela z roku 1749. Upravovaný bol v rokoch 1930 a 1997-1999. Nachádza sa v kostole.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 1997-1999. Nachádza sa na vrchole kompozície.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jozefa s dieťaťom z rokov 1997-1999. Nachádza sa na podstavci.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jána Nepomuckého z rokov 1997-1999. Nachádza sa na podstavci.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätej Barbory z rokov 1997-1999. Nachádza sa na podstavci.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy južného anjela z rokov 1997-1999.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy západného anjela z rokov 1997-1999.
 • Socha. Kópia neskorobarokovej sochy severného anjela z rokov 1997-1999.

 

TUŽINA. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp. Valcový stĺp z roku 1850. Nachádza sa v strede obce pri obchode, pred domom č.366.
 • Súsošie. Klasicistické súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1850. Originál sa nachádza vo veži Kostola svätého Jakuba, staršieho.
 • Kópia súsošia. Kópia súsošia Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 2010. Autormi kópie sú Soňa Pavlovičová a Gabriel Strassner.  Nachádza sa v strede obce pri obchode, pred domom č.366.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist