Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1783. Stojí pri hlavnej ceste.

 

HLINÍK NAD HRONOM. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Klasicistické dielo z roku 1818. Upravované bolo v roku 1908. Nachádza sa na Námestí SNP v strede obce, južne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Socha. Socha svätého Floriána.
  • Podstavec pod sochou. Kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys.

 

HLINÍK NAD HRONOM. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1776. Nachádza sa na ulici Kamenárska pred kostolom.

 

HLINÍK NAD HRONOM. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1970. Neskorobarokové dielo z roku 1778. Nachádza sa v strede obce, severovýchodne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Socha. Socha svätého Vendelína.
  • Podstavec so sochou. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Vendelína. Upravovaný bol v 20.storočí. Má štvorcový pôdorys.

 

HLINÍK NAD HRONOM. Súsošie Golgoty.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokové súsošie Golgoty, kaplnka, z roku 1768. Nachádza sa na ulici Kamenárska pred kostolom.

 

HORNÁ VES. Morový stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z rokov 1707-1711. Súsošie bolo prenesené z Kremnice v roku 1776. Nachádza sa pri požiarnej zbrojnici.

 

KOPERNICA. Socha Madony.

Neskorogotická socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z roku 1500.

 

KREMNICA. Morový stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice pylónového typu z rokov 1765-1772. Upravované bolo v 19.storočí a v roku 1905. Autormi sú Dionýz Stanetti, Vogerl a T. Mayer. Patrí k najvýznamnejším barokovým pamiatkam svojho druhu v Európe. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Mestský hrad s areálom vyhlásený v roku 1955. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 1972-1976. Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného areálu na Zámockom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Mestský hrad s areálom vyhlásený v roku 1955. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 1760-1765 sa nachádza v interiéri Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v areáli mestského hradu na Zámockom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej  rezervácii. Jej autorom je Dionýz Stanetti. Upravovaná bola v rokoch 1972-1976.

 

KREMNICA. Socha svätého Floriána.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a socha vyhlásený v roku 1955. Torzo barokovej sochy svätého Floriána z roku 1760. Upravovaná bola v rokoch 1955 a 2003-2004. Nachádza sa vo východnej časti dvora meštianskeho domu na južnej strane Štefánikovho námestia 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Socha svätého Jána Nepomuckého na ulici Dolná.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 50.rokov 18.storočia. Dielo pochádza z dielne Dionýza Stanettiho. Nachádza sa na ulici Dolná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Socha svätého Jána Nepomuckého na ulici Kollárova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 50.rokov 18.storočia. Dielo pochádza z dielne Dionýza Stanettiho. Nachádza sa na ulici Kollárova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

LADOMERSKÁ VIESKA. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z 50.rokov 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1946. Nachádza sa v časti Ladomer.

 

LOVČA. Mariánsky stĺp.

Mariánsky neskorobarokový stĺp.

 

LOVČICA-TRUBÍN. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1736. Nachádza sa v časti Trubín pri kostole.

 

LUTILA. Socha Madony.

Neskorogotická socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z konca 15.storočia.

 

LUTILA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická socha svätého Jána Nepomuckého z 90.rokov 18.storočia na stĺpe. Nachádza sa pri kostole.

 

SKLENÉ TEPLICE. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1784. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole.

 

SLASKÁ. Socha Madony.

Baroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z polovice 18.storočia.

 

TRNAVÁ HORA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Socha svätého Jána Nepomuckého ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

 

VYHNE. Súsošie.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1963. Klasicistické dielo z roku 1824. Autorom je Vavrinec Dunajský. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Štvorboký kamenný stupňovitý podstavec s nápisom.
  • Prícestná socha svätého Jána Krstiteľa.
  • Socha Ježiša Krista.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Socha svätého Jána Nepomuckého pred kostolom.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z 90.rokov 18.storočia stojí pred areálom rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža na Námestí Štefana Moyzesa.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Socha svätého Jána Nepomuckého v areáli kostola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z 90.rokov 18.storočia. Nachádza sa na Námestí Štefana Moyzesa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Socha svätého Jána Nepomuckého v Horných Opatovciach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1779. Upravovaná bola v roku 1825. Nachádza sa v časti Horné Opatovce pred kostolom.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s arálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokové súsošie Najsvätejšej Trojice (Gnadenstuhl) z 90.rokov 18.storočia stojí v záhrade rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža na Námestí Štefana Moyzesa.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist