Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

 

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  587 364  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  130,63 ob./km2

 

Krajské mesto:  Trenčín

 

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

 

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

 

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza

Najnižší bod:  hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom

 

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Adamovské Kochanovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Adamoviec, ku ktorým už boli v tej dobe od roku 1895 pripojené Malé Bierovce a Kochanovce. Na území dnešných obcí ležali podľa písomných prameňov osady Nezeta a Trebieň. Nezeta alebo Nežetice boli doložené v rokoch 1358 a 1366. Posledná písomná z …

Bánovce nad Bebravou

  POLOHA. Mesto leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov na brehoch rieky Bebrava.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1232, kedy sa spomínajú ako villa Ben. Po roku 1295 patrili hradu Uhrovec. Pred rokom 1375 bola obec povýšená na slobodné kráľovské mesto. Už v roku 1389 ich kráľ Ľudovít Luxemburský založil Štiborovi zo Štiboríc a stávajú sa zemepanským mestečkom. V rokoch 1466-1559 …

Beckov

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu.   HISTÓRIA. O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208. Pôvodná osada sa rozprestierala okolo dnešného farského kostola. Podľa listiny kráľa Bela IV. z roku 1258 sa Beckov stal kráľovským mestom. Dejiny obce sú úzko späté s históriou hradu. Vedľa poddanskej osady vyrastalo samostatné me …

Beluša

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím. Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát menovaná farnosť Beloch a Dolná. Osada Beloch sa nachádzala podľa tradíci …

Bobot

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240, kedy sa spomína ako Bodac. Prvá zmienka o obci je v pápežských desiatkoch z rokov 1332-1337, kde sa spomína farár Plebanus de Bodac /Podag/. Obec bola poddanskou obcou trenčianskeho panstva. Patrila Matúšovi Čákovi Trenč …

Bodiná

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v CHKO Strážovské vrchy. Leží v doline, ktorú vytvorila rieka  Bodianka.   HISTÓRIA. Obec sa spomínala v roku 1345 ako Bood (ďalšie názvy: 1430 Bodowhylhota, 1431 Bodina Lehotha, Budynlehota, 1786 Bogyina). Súčasný názov sa používa od roku 1927. Bola založená začiatkom 14.storočia na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám Súľovskovcov a Szalókiovcov, v roku 1471 dočas …

Bohunice

  POLOHA. Obec leží na hranici Považského podolia a Bielych Karpát na vstupe do Krivoklátskej doliny. Leží na brehoch Krivoklátskeho potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1229 ako Bohwnycz. Patrila zemianskym rodinám Bohunických a Pružinských, neskôr vršatskému panstvu. Do roku 1999 bola obec miestnou časťou obce Pruské. Nariadením 167/1999 účinným od 1.8.1999 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Bojnice

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na južnom úpätí Malej Magury. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Bojnice existovali už v 6.storočí ako strážna osada. Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach z roku 1113 v listine zoborského opátstva sa spomína bojnické podhradie „de s …

Bolešov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát na brehoch Bolešovského potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1331 ako Bolleso. Patrila pôvodne zemianskym rodinám. Vznikla spojením dvoch pôvodných obcí Bolešov a Piechov v roku 1943.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V lokalite Ohrady odhalené stredoveké sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kašt …

Borčany

  POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová.   HISTÓRIA. Spomínajú sa už v roku 1113 v tzv. Zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan. Patrili zoborskému panstvu, neskôr nitrianskemu biskupstvu. Potom patrili miestnym zemepánom. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Rybany. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostat …

TOPlist