Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Bohunice

POLOHA. Obec leží na hranici Považského podolia a Bielych Karpát na vstupe do Krivoklátskej doliny. Leží na brehoch Krivoklátskeho potoka. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1229 ako Bohwnycz (ďalšie názvy: 1409 Bohunicz, 1439 Bohonycze, 1773 Bohunicze). Prvýkrát sa písomne spomína na kúpnom doklade vydanou nitrianskou kapitulou. Patrila zemianskym rodinám Bohunických a Pružinských, od začiatku 14.storočia panstvu hradu Vršatec. V roku …

Bolešov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát na brehoch Bolešovského potoka. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1331 ako Bolleso (ďalšie názvy: 1414 Boleschov, 1484 Bolessow). Patrila pôvodne zemianskym rodinám Bolešovských a Kľúčovských. V roku 1598 mala 33 domov, v roku 1784 mala 61 domov a v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom, v 19.storočí tu pracovali tri …

Borčice

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Obec sa spomína ako villa Bork v rokoch 1224 a 1238 (ďalšie názvy: 1376 Borsich, 1496 Borchycz, 1773 Borczicz, 1808 Borčice). Patrila hradu Trenčín a neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. V roku 1598 mala 28 domov, v roku 1784 mala 41 domov a v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, bol tu aj lie …

Červený Kameň

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Červenokamenskej doline na brehoch Tovarského potoka. HISTÓRIA. Obec založená na klčovisku za čias šoltýskej kolonizácie v polovici 14.storočia. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1354 ako Wereskew (ďalšie názvy: 1484 Cherweny Kamen, 1503 Czerwen Kamen, 1773 Čerwenj Kamen). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala 19 domov, v roku 1784 mala 106 domov a v roku 1828 mala 109 domov. Obyvatelia s …

Chránené stromy v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÝ BREST Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom. HRAB V BOHUNICIACH Chránený strom vyhlásený v roku …

Cintoríny v okrese Ilava

BOLEŠOV. Židovský cintorín. Židovský cintorín.   ILAVA. Židovský cintorín. Židovský cintorín s barokovými náhrobníkmi z 2.polovice 17.storočia. …

Cyklotrasy v okrese Ilava

002 - Vážska cyklomagistrála. Piešťany – Borčice – Bolešov – Kameničany – Bohunice – Pruské – Dulov – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Borčíc. Vedie po štátnej ceste cez Bolešov, Kameničany, Bohunice, Pruské a Dulov, za ktorým opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste na Púchov.   2303 Bolešov, križovatka cyklotr …

Doliny v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÁ DOLINA Dolina v Bielych Karpatoch za obcou Bolešov, ktorú vytvoril Bolešovský potok. Vedie ňou spevnená cesta a turistický chodník. Miernym stúpaním prichádza do svojho záveru kde sa nachádza prírodná pamiatka Dračia studňa. BREZOVSKÁ DOLINA Dolinka v Bielych Karpatoch, ktorú vytvoril tok prameniaci pod sedlom pod Okršliskom. Nachádza sa za Červeným Kameňom, kde treba odbočiť za vlekom vľavo. Nachádza sa v …

Dopravné a športové stavby v okrese Ilava

KOŠECA. Vstupná brána na cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná vstupná brána z 2.polovice 17.storočia, ktorá tvorila vstup na bývalý cintorín. Je to historická zvonica približne z roku 1600, ktorá súčasne slúžila ako vstupná brána na starý cintorín. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná (pôvodne bola dvojpodlažná). Má podklenutý podchod. K budove priliehajú zvyšky rene …

Drobná architektúra v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Grotta. Grotta s vyhliadkovou vežou je romantická stavba z lomového a tufového kameňa. Skladá sa z umelej jaskyne a vyhliadkovej veže. Vyhliadková veža pochádza z 1.polovice 17.storočia a je vysoká 16m. Záhrada s grottou bola postavená v rokoch 1723-1729, v čase kedy sa francúzsky park pretváral na anglický. Dal ju vybudovať rod Ilešháziovcov. Prvá písomná zmienka o grotte je z roku 1826. Súčasnú podobu dostala koncom …

TOPlist