Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bohunice

POLOHA. Obec leží na hranici Považského podolia a Bielych Karpát na vstupe do Krivoklátskej doliny. Leží na brehoch Krivoklátskeho potoka. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1229 ako Bohwnycz (ďalšie názvy: 1409 Bohunicz, 1439 Bohonycze, 1773 Bohunicze). Prvýkrát sa písomne spomína na kúpnom doklade vydanou nitrianskou kapitulou. Patrila zemianskym rodinám Bohunických a Pružinských, od začiatku 14.storočia panstvu hradu Vršatec. V roku …

Bolešov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát na brehoch Bolešovského potoka. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1331 ako Bolleso (ďalšie názvy: 1414 Boleschov, 1484 Bolessow). Patrila pôvodne zemianskym rodinám Bolešovských a Kľúčovských. V roku 1598 mala 33 domov, v roku 1784 mala 61 domov a v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom, v 19.storočí tu pracovali tri …

Borčice

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Obec sa spomína ako villa Bork v rokoch 1224 a 1238 (ďalšie názvy: 1376 Borsich, 1496 Borchycz, 1773 Borczicz, 1808 Borčice). Patrila hradu Trenčín a neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. V roku 1598 mala 28 domov, v roku 1784 mala 41 domov a v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, bol tu aj lie …

Červený Kameň

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Červenokamenskej doline na brehoch Tovarského potoka. HISTÓRIA. Obec založená na klčovisku za čias šoltýskej kolonizácie v polovici 14.storočia. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1354 ako Wereskew (ďalšie názvy: 1484 Cherweny Kamen, 1503 Czerwen Kamen, 1773 Čerwenj Kamen). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala 19 domov, v roku 1784 mala 106 domov a v roku 1828 mala 109 domov. Obyvatelia s …

Cintoríny v okrese Ilava

BOLEŠOV. Židovský cintorín. Židovský cintorín.   ILAVA. Židovský cintorín. Židovský cintorín s barokovými náhrobníkmi z 2.polovice 17.storočia. …

Dopravné a športové stavby v okrese Ilava

KOŠECA. Vstupná brána na cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná vstupná brána z 2.polovice 17.storočia, ktorá tvorila vstup na bývalý cintorín. Je to historická zvonica približne z roku 1600, ktorá súčasne slúžila ako vstupná brána na starý cintorín. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná (pôvodne bola dvojpodlažná). Má podklenutý podchod. K budove priliehajú zvyšky rene …

Drobná architektúra v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Grotta. Grotta s vyhliadkovou vežou je romantická stavba z lomového a tufového kameňa. Skladá sa z umelej jaskyne a vyhliadkovej veže. Vyhliadková veža pochádza z 1.polovice 17.storočia a je vysoká 16m. Záhrada s grottou bola postavená v rokoch 1723-1729, v čase kedy sa francúzsky park pretváral na anglický. Dal ju vybudovať rod Ilešháziovcov. Prvá písomná zmienka o grotte je z roku 1826. Súčasnú podobu dostala koncom …

Dubnica nad Váhom

POLOHA. Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní so Strážovskými vrchmi. HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína ako terra Dubnicz v roku 1193 ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom, ktorým ju Belo III. daroval za zásluhy v haličských vojnách. Spomína sa pod názvom Dubnicze (ďalšie názvy: 1262 Dubnycha, 1493 Dubnicza). V roku 1276 patrila Oltumanovi, neskoršie zemianskym rodinám Dubnických a Lieskovských. V rok …

Dulov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí  v podhorí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 pri ohraničení chotára ako Dulow (ďalšie názvy: 1349 Dulou, 1354 Dulo, 1598 Dulow). Bola zemianskou dedinou. Od začiatku ju vlastnili viaceré zemianske rodiny: Dulovskovci, Horóciovci, Kamenickovci, Zabláthyovci a Velčickovci. V roku 1598 mala 8 zemianskych domov, v roku 1784 mala 16 domov, v roku 1828 m …

Evanjelické kostoly v okrese Ilava

KOŠECA Moderný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1993-1994. Stavbu inicioval duchovný evanjelickej cirkvi Ľubomír Marcina. NOVÁ DUBNICA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí. …

TOPlist