Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Dubnica nad Váhom

POLOHA. Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní so Strážovskými vrchmi. HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína ako terra Dubnicz v roku 1193 ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom, ktorým ju Belo III. daroval za zásluhy v haličských vojnách. Spomína sa pod názvom Dubnicze (ďalšie názvy: 1262 Dubnycha, 1493 Dubnicza). V roku 1276 patrila Oltumanovi, neskoršie zemianskym rodinám Dubnických a Lieskovských. V rok …

Dulov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí  v podhorí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 pri ohraničení chotára ako Dulow (ďalšie názvy: 1349 Dulou, 1354 Dulo, 1598 Dulow). Bola zemianskou dedinou. Od začiatku ju vlastnili viaceré zemianske rodiny: Dulovskovci, Horóciovci, Kamenickovci, Zabláthyovci a Velčickovci. V roku 1598 mala 8 zemianskych domov, v roku 1784 mala 16 domov, v roku 1828 m …

Evanjelické kostoly v okrese Ilava

KOŠECA Moderný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1993-1994. Stavbu inicioval duchovný evanjelickej cirkvi Ľubomír Marcina. NOVÁ DUBNICA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí. …

Galérie v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM Galéria je súčasťou múzea. Od roku 2011 sa stala domovom Výtvarnej Dubnice (Výtvarné spektrum – Insita), celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Galéria sa nachádza v ranobarokovom kaštieli Ilešháziovcov.   …

Historické budovy v okrese Ilava

BOLEŠOV. Židovská reálka.   DUBNICA NAD VÁHOM. Reimova vila. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Secesná vila staviteľa Reima z roku 1903. Dvojpodlažná budova s pivnicou, nepravidelným pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Na čelnej a zadnej fasáde sú dve vežičky. Solitérna budova stojí na Partizánskej ulici 1. Dnes v nej sídli poisťovňa. HORNÁ PORUBA. Fara. Klasicistická budova fary z roku 1830. ILAVA. Fara. Národná kultú …

Horná Poruba

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v doline, ktorú vytvoril Porubský potok pod vrchom Vápeč. HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomína v listinách panstva Košeca v roku 1355 ako Poruba (ďalšie názvy: 1397 Nag Poruba, 1518 Magna Porwba, 1773 Horna Poruba). Vtedy bol názov spoločný i pre obec Dolná Poruba. Pomenovanie obce bolo odvodené od usadlíkov - drevorubačov, ktorí tu rúbali lesy. V roku 1397 sa obec rozdelila na Malú (Dolnú) a …

Hradiská v okrese Ilava

KOŠECA Hradisko sa nachádza v katastrálnych územiach obce Košeca, miestna časť Nozdrovice a obce Ladce, miestna časť Tunežice. Vie sa o ňom už veľmi dávno, od 30.rokov 20.storočia tu boli nachádzané črepy z nádob z okruhu púchovskej kultúry, ktoré sa dostali aj do SNM v Martine k profesorovi Vojtechovi Budinskému-Kričkovi. Opakované prieskumy Šarloty Križanovej na tomto opevnení opäť priniesli bohaté nálezy keramiky z okruhu púchovskej …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Ilava

ILAVA Poloha. Vznik. Hrad existoval pravdepodobne už v časoch panovania prvých Arpádovcov, ktorí panovali v Uhorsku v rokoch 1000-1130. Druhá verzia hovorí o tom, že hrad postavili templári už na prelome 11. a 12.storočia, keď v Uhorsku vládol kráľ Gejza II. /1141-1162/, ktorý im povolil usadiť sa v Uhorsku. V roku 1318 sa spomína hradný kastelán. Najpravdepodobnejšie ale je, že hrad postavil kráľ Žigmund, a to po bitke pri Ilave v ro …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Ilava

BOHUNICE. Pohrebná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Postavená v parku pri kaštieli v roku 1866 v novogotickom slohu. Dala ju postaviť zemianska rodina Medňanských, ktorá v 19.storočí v kaštieli bývala, ako svoju rodinnú hrobku. Alojz Medňanský mal dcéru Janu, ktorá sa po roku 1864 vydala za Juraja Kubíniho z Liptovskej stolice. Jana dva roky po svadbe zomrela spolu s dcérou Máriou. Juraj im dal pos …

Ilava

POLOHA. Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Porubského potoka. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1332 (iný zdroj uvádza rok 1318), kedy sa spomína ako Leua (ďalšie názvy: 1375 civitas Leua, 1598 Illava). Pravdepodobne už v roku 1200 mala obec faru. Vyvinula sa pod hradom. Od 14.storočia (1339) mala obec mestské privilégiá. V roku 1430 dostalo mesto jarmočné právo, ktoré bolo v ro …

TOPlist