Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Jaskyne v okrese Ilava

ABRI NA STRÁŽOVE Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 1.053m v katastri obce Zliechov. BABKY I Prírodná pamiatka. Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 37m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, vo Vršatských bradlách, vo Vysokých Vršatcoch v nadmorskej výške 700m v katastri obce Červený Kameň. BABKY II Prírodná pamiatka na území PR Vršatské …

Kalvárie v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM Kalvária bola postavená v roku 1770. Spodnú časť areálu pretína v súčasnosti cestná komunikácia. V súvislosti s jej výstavbou bola premiestnená kaplnka druhého zastavenia. Pod cestou na úpätí svahu zostalo prvé zastavenie a úvodná kaplnka postavená nad prameňom, ktorý bol upravený do podoby malej studničky. Prvých dvanásť zastavení je postavených v dvoch radoch po okrajoch odlesneného svahu. Spája ich chodník vedúci od …

Kameničany

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1193 ako Kemenchen (ďalšie názvy: 1324 Kemenche, 1379 Kameniczan, 1467 Kamenichan, 1773 Kamenicžany). Vtedy kráľ Belo III. dal Vratislavovi a Stojslavovi za verné služby obec do daru. Patrila rodine Kamenických. V polovici 14.storočia patrila obec dočasne konventu ostrihomských križiakov. Od roku 1353 patrila opäť rod …

Kaplnky v okrese Ilava

BOHUNICE. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Kaplnka z roku 1941 postavená podľa návrhu trenčianskeho staviteľa Plšku. Zasvätená je svätému Cyrilovi a Metodovi. Zvon v nej je z pôvodnej prícestnej kaplnky. BOLEŠOV. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z konca 18.storočia. BORČICE. Kaplnka narodenia Panny Márie. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka narodenia Panny Márie z roku 1754. Dal ju postaviť Krišt …

Kaštiele v okrese Ilava

BOHUNICE. Kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodný kaštieľ bol postavený v 2.polovici 17.storočia rodinou Medňanských, ktorí tu vlastnili pozemky už od 15.storočia. Posledný z rodu Alojz, kaštieľ prestaval v 60.rokoch 19.storočia (1862-1864) v romantickom novogotickom slohu. Prestavba súvisela so svadbou jeho jedinej dcéry Jany, ktorá sa v tom …

Košeca

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Podhradského potoka. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1272 ako Kaza (ďalšie názvy: 1397 Kazza, 1598 Kazza aliter Kossecz, 1773 Kossecza). V rokoch 1332-1337 je v obci doložená už i existencia fary a teda i kostola. Už v 15.storočí bola mestečkom s jarmočným právom. Patrila hradnému panstvu Košeca. Centrom panstva Košeca sa po zničení hradu stal …

Košecké Podhradie

  POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch na brehoch Podhradského potoka, ktorý vytvoril Podhradskú dolinu.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením Malého a Veľkého Košeckého Podhradia.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na území časti Veľké Košecké Podhradie bolo objavené výšinné sídlisko zo starej železnej doby (haštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. - 400 p. n.l.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Hrad. Kaplnky: Podjedličná, V obci. Budo …

Krivoklát

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch v Krivoklátskej doline, na brehoch Krivoklátskeho potoka. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1439 ako Kriwokla (ďalšie názvy: 1470 Kryuoklath, 1475 Crywoklath, 1773 Krivoklad, 1808 Krywoklát). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 tu bol panský majer, v roku 1784 mala 41 domov a v roku 1828 mala 47 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a odchád …

Kríže v okrese Ilava

DUBNICA. Kríže na Kalvárii. Pred Kaplnkou Svätého kríža na vrchu Kalvárie stoja tri drevené kríže pochádzajúce pravdepodobne z 19.storočia. LADCE. Kríž na Butkove. Kresťanský kríž na vrchu Butkov /764,6m/ v nadmorskej výške 584, v ktorého svahoch sa ťaží kvalitný vápenec na výrobu cementu. Biely monumentálny kríž bol postavený v roku 2013. Kríž je zasadený do skaly. Spolu so skalou, na ktorej stojí má výšku 12m, z toho kríž je vysoký 8, …

Kúpele v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

TOPlist