Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné izby v okrese Ilava

HISTORICKÁ IZBA. Nová Dubnica. Expozícia je od roku 2014 umiestnená v priestoroch bývalej obradnej miestnosti (priestory mestskej knižnice). Nachádzajú sa tu fotografie, filmy, dokumenty, hračky, plagáty a ďalšie veci z 2.polovice 20.storočia, ktoré dokumentujú ako mesto vznikalo, menilo svoju podobu a ako v ňom žili ľudia. Medzi exponátmi sú napríklad unikátne fotografie prvých divadelníkov a výstavby mesta, pionierska šatka, pečia …

Pamätné tabule v okrese Ilava

ČERVENÝ KAMEŇ. Pamätná tabuľa obetiam 2.svetovej vojny. Pamätná tabuľa venovaná obetiam 2.svetovej vojny - Jozefovi Hajdúchovi, Štefanovi Kordošovi a Michalovi Ridoškovi. Nachádza sa na budove obecného úradu. DUBNICA NAD VÁHOM. Pamätná tabuľa J. B. Magina. Ján Baltazár Magin /1681-1738/, katolícky kňaz, rodák z Vrbového, významná osobnosť slovenského národa. Pôvodca 1.literárnej obrany Slovákov i všetkých Slovanov. Vynikal v horlivej pr …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Pamätník Alexandra Dubčeka. Alexander Dubček /1921-1992/ bol priamym účastníkom SNP v čase 2.svetovej vojny. V Dubnici nad Váhom pôsobil v rokoch 1939-1944. Pamätník sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka pri mestskom úrade. DUBNICA NAD VÁHOM. Pamätník oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom. Pamätník 2.svetovej vojny a oslobodenia mesta sa nachádza pri budove mestského úradu na ulici Bratislavská 434.   DUBNICA N …

Pamiatkové územia v okrese Ilava

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Ilava

BOHUNICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou z 19.storočia sa nachádza pri kaštieli. Nachádzajú sa v ňom ďalšie pamiatkové objekty ako pohrebná kaplnka a rybník. BORČICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s rozlohou 2ha z 19.storočia (z obdobia okolo roku 1815). V minulosti bol spojený s ovocným sadom. V parku rastú hraby s …

Pohoria v okrese Ilava

Okres Ilava zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát. V centrálnej časti okresu leží Považské podolie, v severozápadnej časti leží pohorie Biele Karpaty. Juhovýchodnú časť okresu tvorí pohorie Strážovské vrchy, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. BIELE KARPATY Geomorfologický celok Slovensko-moravských Karpát, flyšové pohorie dlhé 80km. Rozloha 655km2. Budovaný je paleogénnymi flyšovými pieskovcami a ílovcami, ktoré spestrujú …

Pramene a studničky v okrese Ilava

VRŠATSKÉ PODHRADIE. Brezová. V lokalite Brezová pri kaplnke vyviera prameň pitnej vody. VRŠATSKÉ PODHRADIE. Vršatec. Západne od rekreačných chát sa pri lesnej ceste, po ktorej prechádzajú značené turistické chodníky (2692, 5588), nachádza výdatný zdroj pitnej vody. Prameň vyviera na pravej strane cesty zo svahov Chmeľovej /925,4m/. …

Predajne v okrese Ilava

ILP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Pruské

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát na brehoch Podhradského potoka. HISTÓRIA. Obec je doložená z roku 1244, kedy sa spomína ako terra Pruska (ďalšie názvy: 1439 Prwschane, Pruska, 1467 Pruske). Patrila zemianskym rodinám, od polovice 14.storočia panstvu Vršatec, neskôr (od 17.storočia) sa stala sídlom správy panstva. Sídlo bolo mestečkom s právom trhu. Časť obce vlastnili zemania (Pruskay, Bohunický, Cha …

TOPlist