Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Relax v okrese Ilava

ILR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Ilava

BOLEŠOV. Kostol svätého Ondreja, apoštola. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol  postavený v rokoch 1937-1939 na mieste starého barokového kostola. Ten bol postavený v roku 1674 a v roku 1937 bol zbúraný. Autorom projektu kostola je architekt Milan Michal Harminc. Je v ňom časť barokových plastík z pôvodného kostola. ČERVENÝ KAMEŇ. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Barokový rímsko-katolícky far …

Rozhľadne v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Ilava

LADCE. Základy altánku. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Základy altánku s osemuholníkovým pôdorysom postaveného v 1.polovici 19.storočia sa nachádzajú v strede severnej časti parku s historickou zeleňou pri kaštieli Motešických. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia. …

Sedmerovec

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát. HISTÓRIA. Spoločne s Pominovcom sa obec spomína v roku 1229 ako Myleuch (ďalšie názvy: 1461 Milov, 173 Sedmerowcze, 1920 Sedmerovec). V stredoveku bola kuriálnou (zemianskou) obcou. Patrila zemianskym rodinám Pomínovských, Okruckých, Chalupovcov a Pružinských. V roku 1784 mala obec 37 domov, v roku 1828 mala 41 domov. Obyvateľstvo sa živilo málo výnosným poľnohospodár …

Sídliská v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Ilava

ČERVENÝ KAMEŇ. Červenokamenské bradlo. Je to mohutný 45m vysoký monolit, ktorý sa nachádza nad obcou Červený Kameň. MIKUŠOVCE. Mikušovské bradlá. Bradlá sú súčasťou úzkeho pásu bradlového pásma prebiehajúceho celým Slovenskom. Časť bradiel je silne narušená dobývacími prácami za účelom ťažby mangánovej rudy. Pokusy o ťažbu však boli neúspešné pre nevýhodnosť ťažby. V lokalite bradiel možno nájsť skamenelé schránky amonitov, ktoré sa tu …

Skanzeny v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Slavnica

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1379 ako Zlaunicha (ďalšie názvy: 1397 Slanica, 1456 Slawnycza, 1461 Magna Slawnycza, 1475 Slawnicza). Patrila zemianskym rodinám Bečičovcov a Sándorovcov. V roku 1598 mala 35 domov, v roku 1784 mala 63 domov, v roku 1828 mala 51 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V rokoch 1907-1918 bol v obci ú …

Sochy a busty v okrese Ilava

BORČICE. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Nachádza sa na miestnom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Barokový podstavec. Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1775 na barokovom podstavci. ČERVENÝ KAMEŇ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Socha svätého Jána Nepomuckého je umiestnená na priečelí kostola. Je z obdobia stavby kos …

TOPlist