Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Šport v okrese Ilava

  ILŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Ilava

ILS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Ilava

BOLEŠOV. Synagóga. …

Tuchyňa

POLOHA. Obec leží v podhorí Bielych Karpát na brehoch Tovarského potoka. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1243 ako Tuhine (ďalšie názvy: 1259 Thuhene, 1409 Tuchina, 1439 Twchyna). Vtedy ju kráľ Belo IV. daroval vernému služobníkovi Bechenovi, synovi Mikuláša. Od vekov existovali dve Tuchyne - panská a zemianska. Prvá patrila panstvu Vršatec, ktoré tu malo majer a druhá zemanom Tuchyňským. V roku 1598 mala obec 12 a 32 domov, …

Turistické chodníky v okrese Ilava

  0701 - Cesta hrdinov SNP. E8. 0701k: Trenčín – Kubrá - Kubrá, Kyselka - Nad Kubrianskou dolinou - Nad Opatovskou dolinou - Čvirigovec - Trenčianske Teplice - Pod Machnáčom - Kamenné vráta - Omšenská Baba - Pri Hornej Porube, hradská. Dĺžka 25,6km. Čas 8 hodín 10 minút. Červeno značený turistický chodník prichádza na územie okresu z Trenčianskych Teplíc. Od sedla Omšenská Baba pokračuje striedavo po území okresov Ilava a  …

Ubytovanie v okrese Ilava

ILU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Ilava

BOHUNICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Rybník sa nachádza v parku pri kaštieli. Má oválny pôdorys. DUBNICA NAD VÁHOM. Prejtské jazerá. Dve jazerá sa nachádzajú pri Kočkovskom kanáli pri Prejte, mestskej časti Dubnice nad Váhom. DULOV. Rybníky. Nachádzajú sa v lokalite Sigôtka. Vznikli v časoch budovania diaľnice. Je to zaujímavá oddychovo-rekreačná zóna, ktorá predstavuje raj pre rybárov. …

Územia európskeho významu v okrese Ilava

BABINÁ /SKUEV 0806/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017. Výmera územia je 39,83ha. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Pionierske porasty na plyt …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Ilava

CHKO BIELE KARPATY Vyhlásenie: Chránená krajinná oblasť bola vyhlásená Vyhláškou 111/1979 z 12.7.1979. Rozprestierala sa vo vtedajších okresoch Senica, Trnava a Považská Bystrica a mala výmeru 62.808ha. Cieľom vyhlásenia bola ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, zabezpečenie ich optimálneho využívania so zreteľom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekreačný význam. Vyhláškou 65/19 …

Vodná turistika v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

TOPlist