Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Vodné toky v okrese Ilava

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km. Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy. V …

Vodopády v okrese Ilava

DRAČÍ VODOPÁD Prírodná pamiatka. Jediný vodopád v Bielych Karpatoch. Nachádza sa v PP Dračia studňa. …

Vojenské stavby v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese.   …

Vrchy v okrese Ilava

BIELE KARPATY Chmeľová /925,4m/ - druhý najvyšší vrch v Bielych Karpatoch a najvyšší vrch podcelku Vršatské bradlá. Vrch je celý zalesnený, vrchol je bralnatý a miestami trávnatý. Strieda sa tu alpská a horská vegetácia s vegetáciou panónskou a suchomilnou. Vyhliadkový vrch s kruhovým výhľadom. Výhľady na Biele Karpaty. Na vrch vedie významová značka. Biely vrch /819,0m/ - prírodná pamiatka. Vyh …

Vršatské Podhradie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch pod Vršatskými bradlami. HISTÓRIA. Začiatkom 14.storočia sa územie obce spomína pod názvom Oroszlánko (ďalšie názvy 1348 Oroszlankw, 1417 Orozlanky, 1439 possessio villa Podhraghye, 1470 Podhrady, 1475 Warallya, 1484 Podhradye, 1491 Wrssatec, 1598 Podhradie, 1808 Wrssacké Podhradí). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala obec 9 domov, v roku 1784 mala 44 domov, v roku 1828 mala 51 domov. Obyva …

Výrobné stavby v okrese Ilava

BOHUNICE. Mlyn. Kazdov mlyn. DUBNICA NAD VÁHOM. Vodná elektráreň. Vodná elektráreň bola vybudovaná v rokoch 1943-1949. Jej prevádzka začala v roku 1949. ILAVA. Pivovar. Národná kultúrna pamiatka Pivovar a komín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pivovar. Renesančná budova pivovaru (sódovkáreň) z rokov 1630-1635. Pivovar založil Ján Ostrožič. Opravovaný bol v roku 1740, v 2.polovici 18.storočia bol zbarokizov …

Významné stromy v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Stromy v parku J. B. Magina. Niekoľko významných stromov v parku J. B. Magina pri kaštieli. Rastie tu 150ročný platan javorolistý vysoký 34m, 100 ročný tis obyčajný vysoký 16m, 95ročný dub letný vysoký 34m, hrab obyčajný vysoký 15m, 80ročná magnólia opadavá vysoká 5m, cypruštek hrachonosný vysoký 31m, buk lesný vysoký 38m, lipy malolisté výšky 38 a 42m, 55ročná duglaska tisolistá vysoká 32m. Hneď za kaštieľom rastie …

Záhrady v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zliechov

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho (ďalšie názvy: 1330 Zlechow, Zliecho, 1418 Zlechow, 1598 Zliechow). Jej majiteľmi boli väčšinou cirkevné rády. Patrila opátstvu na Skalke. V roku 1337 mala zákupné právo a dedičným richtárom bol žilinský richtár Petzold. Neskôr patrila jezuitom, potom náboženskej základine. V roku 1598 mal …

Zvonice v okrese Ilava

DULOV. Zvonica v Novej Vsi. Zvonica v časti Nová Ves bola postavená v roku 1922. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou. Pôvodne mala secesnú fasádu.   DULOV. Zvonica v obci. Zvonica v obci bola postavená v rokoch 1941-1942. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou.   SLAVNICA Drevená zvonica z roku 1921.   TUCHYŇA Zvonica z roku 1921. …

TOPlist