Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÝ BREST Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom. HRAB V BOHUNICIACH Chránený strom vyhlásený v roku …

Doliny v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÁ DOLINA Dolina v Bielych Karpatoch za obcou Bolešov, ktorú vytvoril Bolešovský potok. Vedie ňou spevnená cesta a turistický chodník. Miernym stúpaním prichádza do svojho záveru kde sa nachádza prírodná pamiatka Dračia studňa. BREZOVSKÁ DOLINA Dolinka v Bielych Karpatoch, ktorú vytvoril tok prameniaci pod sedlom pod Okršliskom. Nachádza sa za Červeným Kameňom, kde treba odbočiť za vlekom vľavo. Nachádza sa v …

Jaskyne v okrese Ilava

ABRI NA STRÁŽOVE Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 1.053m v katastri obce Zliechov. BABKY I Prírodná pamiatka. Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 37m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, vo Vršatských bradlách, vo Vysokých Vršatcoch v nadmorskej výške 700m v katastri obce Červený Kameň. BABKY II Prírodná pamiatka na území PR Vršatské …

Kúpele v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Ilava

NPR STRÁŽOV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981 s výmerou 480,01ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Považská Bystrica a Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.800.100m2. Ochrana zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bučinových a sutinových lesov, ojedinelých druhov rastlín, ž …

Parky v okrese Ilava

BOHUNICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Park s historickou zeleňou z 19.storočia sa nachádza pri kaštieli. Nachádzajú sa v ňom ďalšie pamiatkové objekty ako pohrebná kaplnka a rybník. BORČICE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s rozlohou 2ha z 19.storočia (z obdobia okolo roku 1815). V minulosti bol spojený s ovocným sadom. V parku rastú hraby s …

Pohoria v okrese Ilava

Okres Ilava zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát. V centrálnej časti okresu leží Považské podolie, v severozápadnej časti leží pohorie Biele Karpaty. Juhovýchodnú časť okresu tvorí pohorie Strážovské vrchy, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. BIELE KARPATY Geomorfologický celok Slovensko-moravských Karpát, flyšové pohorie dlhé 80km. Rozloha 655km2. Budovaný je paleogénnymi flyšovými pieskovcami a ílovcami, ktoré spestrujú …

Pramene a studničky v okrese Ilava

VRŠATSKÉ PODHRADIE. Brezová. V lokalite Brezová pri kaplnke vyviera prameň pitnej vody. VRŠATSKÉ PODHRADIE. Vršatec. Západne od rekreačných chát sa pri lesnej ceste, po ktorej prechádzajú značené turistické chodníky (2692, 5588), nachádza výdatný zdroj pitnej vody. Prameň vyviera na pravej strane cesty zo svahov Chmeľovej /925,4m/. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Ilava

ČERVENÝ KAMEŇ. Červenokamenské bradlo. Je to mohutný 45m vysoký monolit, ktorý sa nachádza nad obcou Červený Kameň. MIKUŠOVCE. Mikušovské bradlá. Bradlá sú súčasťou úzkeho pásu bradlového pásma prebiehajúceho celým Slovenskom. Časť bradiel je silne narušená dobývacími prácami za účelom ťažby mangánovej rudy. Pokusy o ťažbu však boli neúspešné pre nevýhodnosť ťažby. V lokalite bradiel možno nájsť skamenelé schránky amonitov, ktoré sa tu …

TOPlist