Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

 

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

 

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 669  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  81,70 ob./km2

 

Okresné mesto:  Myjava

 

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

 

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina

Najnižší bod:  hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), Myjavská pahorkatina

 

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Brestovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v podhorí Bielych Karpát, na samom okraji Myjavskej pahorkatiny.   HISTÓRIA. Obec sa vyvíjala postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Patrila medzi typické myjavské kopanice. V roku 1955 sa obec odčlenila od Myjavy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Ľudová architektúra. Pamätník rumunským …

Brezová pod Bradlom

  POLOHA. Mesto leží na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Leží na sútoku tokov Brezovský potok a Bystrina v juhozápadnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je už z 13.storočia z roku 1263, kedy sa v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. Spomína ako villa apud fluvium Brizona, teda územie v okolí potoka. Potom sa oblasť na takmer 300 rokov vyľudnila. Je to obec, ktorú znovu pravdep …

Bukovec

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Myjavskej pahorkatine.   HISTÓRIA. V roku 1592 bola vydaná zakladajúca listina pre Bukovec pánmi hradu Branč. Obec sa spomína v roku 1609 ako Bukoc.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Evanjelický, Katolícky. Kaplnka. Zvonice: Drevená, Kamenná. Pamätníky: 1.svetová vojna, Padlým partizánom …

Chránené stromy v okrese Myjava

DUB NA MORAVSKEJ CESTE Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to dub letný, s obvodom kmeňa 538cm, výškou 18m, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z dôvodu estetického, historického, kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a zdravotného významu. Rastie na ľavej strane cesty Myjava-Javorník.   LIPA PRI MÚZEU PRVEJ SNR Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to lipa malolistá, s obvodom kmeňa 315cm, výškou 16 …

Chvojnica

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu. Leží ba brehoch riečky Chvojnica, v Bielych Karpatoch.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1957 odlúčením častí kopaníc obcí Vrboviec, Častkova a Sobotišťa.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Baptistický, Katolícky.   Príroda. Vrchy: Žalostiná, Kobyla. CHKO Biele Karpaty. PP Bučko …

Cintoríny v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Židovský cintorín. …

Cyklotrasy v okrese Myjava

022 – Kopaničiarska cyklomagistrála. Považany – Čachtice – Hrachovište – Stará Turá – Papraď – Poriadie – Myjava – Kunov – Senica. Dĺžka 55km. Prevýšenie 647/624m. Červeno značená cyklotrasa začína za obcou Považany na Vážskej cyklomagistrále /002/. Pokračuje do Čachtíc, cez Višňové, Hrachovište a Vaďovce do Starej Turej. Odtiaľ pokračuje krásnym kopaničiarskym krajom. Cez Papraď pokračuje na územie okresu, kde prechádza obcou Por …

Dopravné a športové stavby v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

TOPlist