Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Brestovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v podhorí Bielych Karpát, na samom okraji Myjavskej pahorkatiny. HISTÓRIA. Obec sa vyvíjala postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Patrila medzi typické myjavské kopanice. V roku 1955 sa obec odčlenila od Myjavy. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch na okolí. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Ľudová architektúra …

Brezová pod Bradlom

  POLOHA. Mesto leží na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Leží na sútoku tokov Brezovský potok a Bystrina v juhozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je už z 13.storočia z rokov 1262 (Brizoua) a 1263, kedy sa v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. spomína ako villa apud fluvium Brezoua, teda územie v okolí potoka Brezová (ďalšie názvy: 1773 Brezová, 1927 Brezová pod Bradlom). Potom sa oblasť …

Bukovec

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Myjavskej pahorkatine. HISTÓRIA. V roku 1592 bola vydaná zakladajúca listina pre Bukovec pánmi hradu Branč. Obec sa spomína v roku 1609 ako Bukoc (ďalšie názvy: 1773 Bukovecz). V roku 1715 mala obec 23 poddanských a 24 želiarskych domácností, v roku 1752 mala 104 poddanských a 45 kopaničiarskych rodín, v roku 1787 mala 112 domov, v roku 1828 mala 125 domov. Bývali tu bohaté poľovačky  a …

Chvojnica

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu. Leží ba brehoch riečky Chvojnica, v Bielych Karpatoch. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1957 odlúčením častí kopaníc obcí Vrbovce, Častkov a Sobotište. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Baptistický, Katolícky. Príroda. Vrchy: Žalostiná, Kobyla. CHKO Biele Karpaty …

Cintoríny v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Židovský cintorín. …

Dopravné a športové stavby v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Mozaika. Na budove odborného učilišťa sa nachádza 24m vysoká mozaika. Autorom je F. Gajdoš. Realizoval ju v rokoch 1970-1971. JABLONKA. Rozprávkový dom. Rodinný dom nezvyčajných asymetrických tvarov postavil Viliam Wachsmuth. Stavbu prirovnáva autor k stromu poznania. V celom interiéri sa nachádza zariadenie nezvyčajných tvarov. Dom sa nachádza v obci Jablonka, v lokalite Švancarova dolina. …

Evanjelické kostoly v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1992. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Evanjelický novoklasicisticko-eklekticistický kostol postavený v rokoch 1868-1873 stojí na mieste pôvodného tolerančného kostola. Pôvodný kostol bol postavený v rokoch 1783-1784 a v roku 1795 bol doplnený vežou. Romanticky upravený bol v roku 1893. Opravovaný bol v rokoch 1898 a 1971-1973. Je to trojloďo …

Galérie v okrese Myjava

  GALÉRIA ŠTEFANA BEDNÁRA. Myjava. Expozícia prezentuje dielo maliara, grafika, publicistu, organizátora a priameho účastníka Slovenského národného povstania, akademického maliara a myjavského rodáka Štefana Bednára. V galérií sa nachádzajú diela zo zbierok Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád, Záhorskej galérie a Nitrianskej galérie.Galéria je expozíciou Múzea Slovenských národných rád. …

Historické budovy v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Meštiansky dom. Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný meštiansky dom. Pamätný dom hurbanovcov. Je to klasicistická stavba z 19.storočia s pôdorysom v tvare L, dvojpodlažná s pivnicou. Opravená bola koncom 20.storočia. Prejazdový, radový meštiansky dom stojí na Štefánikovom námestí 6. Pamätná tabuľa hurbanovcov. (Pozri Pamät …

TOPlist