Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1992. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Evanjelický novoklasicisticko-eklekticistický kostol postavený v rokoch 1868-1873 stojí na mieste pôvodného tolerančného kostola. Pôvodný kostol bol postavený v rokoch 1783-1784 a v roku 1795 bol doplnený vežou. Romanticky upravený bol v roku 1893. Opravovaný bol v rokoch 1898 a 1971-1973. Je to trojloďo …

Galérie v okrese Myjava

  GALÉRIA ŠTEFANA BEDNÁRA. Myjava. Expozícia prezentuje dielo maliara, grafika, publicistu, organizátora a priameho účastníka Slovenského národného povstania, akademického maliara a myjavského rodáka Štefana Bednára. V galérií sa nachádzajú diela zo zbierok Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád, Záhorskej galérie a Nitrianskej galérie.Galéria je expozíciou Múzea Slovenských národných rád. …

Historické budovy v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Meštiansky dom. Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný meštiansky dom. Pamätný dom hurbanovcov. Je to klasicistická stavba z 19.storočia s pôdorysom v tvare L, dvojpodlažná s pivnicou. Opravená bola koncom 20.storočia. Prejazdový, radový meštiansky dom stojí na Štefánikovom námestí 6. Pamätná tabuľa hurbanovcov. (Pozri Pamät …

Hradiská v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hrašné

POLOHA. Obec leží na východnej hranici okresu, v Myjavskej pahorkatine. HISTÓRIA. Obec sa vyvíjala v chotári Kostolného. V roku 1955 sa viaceré kopanice (miestne časti) osamostatnili od obce Kostolné a vytvorili Hrašné. Časť obyvateľstva v 20.storočí pracovala v priemyselných podnikoch v Myjave a Starej Turej. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Pamätná tabuľa Štúrova skala. Príroda. VN Dubník I …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Myjava

BRESTOVEC. Spoločný hrob rumunských vojakov. Spoločný hrob rumunských vojakov sa nachádza v lokalite Vdoviakovci. Sú tu pochovaní: Nikolai Buch, ktorý padol 7.4.1945 v obci. Ian Juca, ktorý padol 7.4.1945 v obci. BREZOVÁ POD BRADLOM. Hrob D. Jurkoviča. Pamiatkový objekt NKP Pomník a hrob vyhlásený v roku 1963. Súčasťou pomníka dejinného pamätníka bojov je hrob architekta Dušana Jurkoviča /1868-1947/, ktorý je tu pochovaný. Pomník …

Jablonka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Myjavskej pahorkatine. Leží na brehoch Korytárky, juhovýchodne od okresného mesta Myjava. HISTÓRIA. Osídľovanie územia začalo v 2.polovici 16.storočia, kedy sa pred vpádom Turkov uchyľovali prenasledovaní ľudia do hlbokých hôr, aby sa zachránili. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1661. Samotná obec vznikla v roku 1955 osamostatnením sa z tzv. Veľkej Myjavy. Dovtedy sa vyvíjala ako ko …

Jaskyne v okrese Myjava

JASKYŇA NA BABULINCOVOM VRCHU Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m vytvorená v pieskovci. Nachádza sa v pohorí Myjavská pahorkatina v katastri obce Krajné.   JASKYŇA POD ŠIROKOU (PONOR ŠIROKÁ) Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 33m a hĺbkou 17m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v nadmorskej výške 432m v katastri Brezovej pod Bradlom. …

Kalvárie v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

TOPlist