Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Myjava

BUKOVEC   …

Kaštiele v okrese Myjava

KRAJNÉ. Kúria klasicistická. Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.   …

Košariská

POLOHA. Obec leží pod vrchom Bradlo, na južnom okraji okresu, v Myjavskej pahorkatine. Leží na brehoch Bystriny. HISTÓRIA. Osídlenie územia začalo v 16.storočí, kedy sem utekali utečenci pred Turkami z južných oblastí. Kopanice boli spojené s Brezovou. V roku 1786 sa kopanice Košarísk a Priepasného od Brezovej odčlenili a vytvorili spoločnú obec Košariská-Priepasné. V tom istom storočí sa obec opäť zlúčila s Brezovou. Opätovné odčlen …

Kostolné

POLOHA. Obec leží na východnej hranici okresu. Leží v Myjavskej pahorkatine na brehu rieky Kostolník. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína v súpise čachtického panstva pod názvom Koztolna (ďalšie názvy: 1773 Kostolne). Za vlády uhorského kráľa Žigmunda bol hrad Čachtice kráľovským majetkom a Žigmund ho v roku 1392 daroval za zásluhy Štiborovi zo Štiboríc spolu s obcou Čachtice a 20 ďalšími obcami, med …

Krajné

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu, v Myjavskej pahorkatine, na brehoch riečky Korytárka. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec sa spomína v roku 1392 v donačnej listine kráľa Žigmunda ako Krayna (ďalšie názvy: 1863 Krajna, 1920 Krajné). Patrila panstvu Čachtice. Je to typická kopaničiarska obec, v šiestich miestnych častiach je až 39 menších osád. V 16. a 17.storočí tu bolo až 50 kopaníc. V roku 1715 mala 57 poddanských a 26 želi …

Kríže v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM V údolí Baraneckého potoka sa nachádzajú domy so zachovanou ľudovou architektúrou. Z 19.storočia sú hlinené domy s valbovou slamenou strechou. Remeselnícky dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stojí na Hurbanovej ulici 28 v strede východnej strany ulice. Postavený bol v roku 1889 z pálenej tehly. Opravovaný v 60.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Bol postavený z  …

Maloplošné chránené územia v okrese Myjava

PR ŠEVCOVA SKALA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 163.400m2. Ochrana lokality s výskytom rastlinného druhu prvosienky holej (Primula auricula) na území CHKO Malé Karpaty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nach …

Mestské turistické okruhy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

TOPlist