Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Miestne turistické chodníky v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Myjava

  MÚZEUM SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH RÁD. Myjava. Múzeum Slovenských národných rád s expozíciou Slovenských národných rád z rokov 1848,1918 a 1944. Zameriava sa na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád. Mapuje ich činnosti, predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú Národnú radu Slovenskej republiky ako najvyššieho reprezentatívneho a zákonodárneho a štátotvorného orgánu. Okre …

Myjava

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v samom strede Myjavskej pahorkatiny. Leží na brehoch rieky Myjava. HISTÓRIA. V prvých písomných zmienkach o území Myjavy sa v rokoch 1262 a 1270 spomína rieka Myjava pod názvom Mayoua alebo Moyoa. Samotná Myjava je ako kopaničiarska obec písomne doložená v roku 1392, kedy sa spomína ako Puszta Miava (ďalšie názvy: 1394 Puszta Meankov, 1436 Myawa, 1773 Miava a 1808 Myjawa). V roku 1436 sa …

Náučné chodníky v okrese Myjava

NÁUČNÝ CHODNÍK V TUREJ LÚKE Náučný chodník sa nachádza v Turej Lúke, mestskej časti Myjavy. Trasa chodníka vedie po parku okolo evanjelického kostola oproti Gazdovskému dvoru. Chodník je dlhý 300m a čas prechodu je asi 0,5 hodiny. Na trase je 6 zastávok s informačnými panelmi. Chodník je zameraný historicky. Je to samoobslužný, okružný, peší letný aj zimný náučný chodník. Je nenáročný. Otvorený bol v roku 2005. Z jednotlivých infopan …

Pamätné izby v okrese Myjava

GAZDOVSKÝ DVOR. Myjava. Expozícia ponúka náradie a veci dennej potreby obyvateľov kopaníc z konca 19.storočia. Nachádza sa v mestskej časti Turá Lúka. …

Pamätné tabule v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätná tabuľa divadelnému predstaveniu. Pamätná tabuľa je osadená na dome organistu M. Šašku, autora viac ako 50 chrámových organov, a pripomína pamätné divadelné predstavenie 25.4.1848 a zhromaždenie ľudu 28.4.1848, na ktorom boli predstavené Žiadosti slovenského národa v stolici nitrianskej. BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätná tabuľa hurbanovcom. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 196 …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Dejinný pamätník bojov s hrobom. Národná kultúrna pamiatka Pomník a hrob vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pomník. Na miestnom cintoríne spolu s vstupnou bránou stojí dejinný pomník padlým v bojoch za slobodu (roky 1848-1849, 1. a 2.svetová vojna a SNP). Autorom je architekt Dušan Jurkovič. Má štvorcový pôdorys. Hrob D. Jurkoviča. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese M …

Pamiatkové územia v okrese Myjava

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Husov park. Na pamätnom mieste na Hornom rade sa nachádza Husov park. V ňom stojí jediný pamätník majstra Jana Husa na Slovensku. Jeho autorom je František Fabiánek z Hradca Králové. Pamätník bol odhalený v roku 1922. …

TOPlist