Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Podkylava

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Myjavskej pahorkatine.   HISTÓRIA. Podkylavské kopanice sa spomínajú až v roku 1709 ako Potkilava (ďalšie názvy: 1786 Podkilawa). Patrili hradnému panstvu Čachtice a do roku 1855 Erdődiovcom. Po roku 1866 tu mali majetky Breunerovci, bratia Springerovci a menší majetok aj Zayovci (v panstve Bučany). V roku 1715 mala obec 19 domácností, v roku 1720 mala 3 mlyny, v roku 1787 mala 70 dom …

Pohoria v okrese Myjava

Územie okresu leží v celkoch Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát územie okresu tvorí Myjavská pahorkatina a zo severu pohorie Biele Karpaty. Z juhu územie okresu zasahuje pohorie Malé Karpaty, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   BIELE KARPATY Geomorfologický celok Slovensko-moravských Karpát, flyšové pohorie dlhé 80km. Rozloha 655k …

Polianka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, južne od okresného mesta Myjava. Leží v Myjavskej pahorkatine. HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o existencii obcPočas SNP pôsobili v okolí obce partizáni. e je z roku 1611. Obec vznikla v roku 1955 odčlenením kopaníc od Myjavy. Je to typická kopaničiarska obec, ktorú tvorí 14 usadlostí. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Myjave a Brezovej p …

Poriadie

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, na rozhraní Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny. HISTÓRIA. Pôvodná osada vznikala pravdepodobne v 17.storočí kopaničiarskym osídľovaním českými exulantmi, ktorí po bitke na Bielej Hore utekali pred prenasledovaním. Súčasná obec vznikla v roku 1955 odlúčením niekoľkých kopaníc od Myjavy. V rokoch 1944-1946 pôsobili v okolí obce partizánske skupiny. Ešte začiatkom 20.storočia tu bola …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu Bradlo (543,1m), približne 500m pod vrcholom, na červenom medzinárodnom turistickom chodníku E8 (0701). PRAMEŇ POD VRCHOM BARANEC Prameň s pitnou vodou sa nachádza na juhozápadnom úpätí vrchu Baranec (378,2m) južne od Brezovej pod Bradlom. Nachádza sa asi 150m východným smerom na žltom turistickom chodníku (8146) od rázcestia s červeným medzinárodným t …

Predajne v okrese Myjava

  MYP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Priepasné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, južne od okresného mesta Myjava, v Myjavskej pahorkatine. HISTÓRIA. Územie obce bolo osídlené v 16.storočí, kedy sem utekali utečenci z južných oblastí pred Turkami z južných oblastí. Kopanice boli spojené s Brezovou. V roku 1786 sa kopanice Košarísk a Priepasného od Brezovej odčlenili a vytvorili spoločnú obec Košariská-Priepasné. V tom istom storočí sa ale opäť obec zlúčila s Brezovou. O …

Prirodzené vodné plochy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Myjava

MYR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist