Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Kostol Najsvätejšej Trojice. Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Renesančný rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1590. Pôvodne drevený kostol, neskôr omurovaný. Na kamenný bol prestavaný v roku 1650. Stavebne bol upravený v rokoch 1725 a 1761, po roku 1872, v roku 1872 a v rokoch 1993-2004. V roku 1773 bol vybavený …

Rozhľadne v okrese Myjava

BRESTOVEC. Poľana. Postavená v roku 2009 na vrchu Poľana.   CHVOJNICA. Žalostiná. Drevená rozhľadňa na vrchole je nevysoká stavba, z ktorej sú napriek tomu ďaleké kruhové výhľady na okolité kopanice a tiež do Čiech. Nachádza sa na vrchu Žalostiná (621,4m) severovýchodne od obce Chvojnica. Vedie k nej trasa náučného chodníka.   MORAVSKÝ JAVORNÍK. Drahy. Postavená v roku 2009.   MYJAVA. Turá Lúka. Hrajky. Postavená v roku 2009 na vrchu …

Rudník

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Myjavskej pahorkatine. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1661. Obec vznikla v roku 1955 oddelením sa niekoľkých kopaníc od Myjavy. V minulosti tu boli vyhne, mlyn, výroba rastlinného oleja, rozšírené bolo tkáčstvo, výšivkárstvo, výroba čipiek a výrobkov z dreva. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Myjave. HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Ruiny a základy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Myjava

BUKOVEC. U Kubicov. Zaujímavý geomorfologický útvar pri osade U Kubicov vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006.   HRAŠNÉ. Štúrova skala. Štúrova skala, predtým Hrubá skala, je pamätné miesto. V roku 1848 naň vystúpili, počas návštevy miestneho farára J. Trokana, Ľudovít Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža. Skala sa nachádza v areáli vodnej nádrže Dubník I. …

Skanzeny v okrese Myjava

MYJAVA. Turá Lúka. Gazdovský dvor. Zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. V expozícii sú kroje, náradie a nástroje. Ide o živú expozíciu, o dvor sa stará gazda s gazdinou. Hostia môžu ochutnať domáce polievky a jednoduché jedlá alebo čaj z bylín. Gazdiná ich prevedie domom, ukáže tradičné zariadenie gazdovstva, nástroje na pečenie chleba, pradenie, obrábanie pô …

Sochy a busty v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Súsošie Víťazstvo. Pamätník Súsošie Víťazstvo, ktorého autorom je akademický sochár V. Baďura.   MYJAVA. Plastika Väzba rokov. Pamätník od národného umelca Jozefa Kostku sa nachádza v átriu vonkajšieho nádvoria pred Múzeom SNR a je pamätníkom venovaným roku 1848. Autor v ideovej časti vyjadruje zviazanosť a spätosť udalostí v symbolickej skratke, pričom sa výtvarne viaže na ľudové prvky nášho umenia. Zákl …

Šport v okrese Myjava

MYŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stará Myjava

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, na rozhraní Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Rozprestiera sa na brehoch Myjavy. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec v údolí riečky Myjavy. Vznikla v roku 1955 oddelením kopaníc od Myjavy. V minulosti tu bolo rozšírené tkanie plátna a vriec. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľstva pracovala v podnikoch v Myjave. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. Človek. Pamät …

TOPlist