Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Stravovanie v okrese Myjava

MYS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM …

Turistické chodníky v okrese Myjava

0701 - Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP. E8. I23. 0701g: Dobrá Voda – Odbočka k Dobrovodskému hradu - Skálie - Dlhé rovne - Mladosť - Brezová pod Bradlom, rázcestie - Brezová pod Bradlom, námestie - Brezová pod Bradlom, cintorín - Bradlo - Jandova dolina - Polianka - Myjava, cintorín - Myjava, ústredná orientácia. Dĺžka 24,2km. Čas 7 hodín. 0701h: Myjava, ústredná orientácia – Myjava, Múzeum SNR - Sovinec - Horný výhon - …

Ubytovanie v okrese Myjava

MYU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Myjava

VODNÁ NÁDRŽ BRESTOVEC   VODNÁ NÁDRŽ BREZOVÁ Nachádza sa na pravostrannom prítoku Baranského potoka na Bystrine východne od Brezovej pod Bradlom. Vodná nádrž sa využíva ako rybársky revír a miesto pre krátkodobú rekreáciu.   VODNÁ NÁDRŽ DUBNÍK II – BÁNOV   VODNÁ NÁDRŽ CHALUPY   VODNÁ NÁDRŽ PODKYLAVA   VODNÁ NÁDRŽ STARÁ MYJAVA   VODNÁ NÁDRŽ VRBOVCE …

Územia európskeho významu v okrese Myjava

BREZOVSKÉ KARPATY /SKUEV0278/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.699,79ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Karbonátové skalné …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Myjava

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

Vodná turistika v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok. Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník. Jablonka priberá zľava vody Korytárky …

Vodopády v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist