Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Myjava

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  327,4 km2

Počet obyvateľov:  26 456  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  81,13 ob./km2

Okresné mesto:  Myjava

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhozápade hraničí s Trnavským krajom na východe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranská oblasť. Zo Slovensko-moravských Karpát väčšinu územia okresu pokrýva celok Myjavská pahorkatina (podcelok Brančské bradlá) a na severe celok Biele Karpaty (podcelky Javorinská hornatina a Žalostinská vrchovina). Na juhovýchode leží celok Malé Karpaty (podcelky Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Vrch Slobodných (686,8 m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina.

Najnižší bod: Hladina Brezovského potoka na výtoku z okresu pri Brezovej pod Bradlom (245,0 m), celok Myjavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 15 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Partizánske bunkre. V lokalite Komárová, na rázcestí turisticky značených chodníkov smerom na Hornú roveň, sa pri lesnej ceste nachádzajú zvyšky bunkrov z 2.svetovej vojny, ktoré sú pamiatkou na SNP.   PRIEPASNÉ. Strážnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1936. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Soli …

Vrbovce

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu. Leží v Myjavskej pahorkatine v podhorí Bielych Karpát na brehoch rieky Teplica. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec je písomne doložená z roku 1394, kedy sa spomína ako Vrbowich (ďalšie názvy: 1773 Wrbowcze). Patrila hradu Branč, od roku 1569 patrila viacerým zemianskym rodinám Amadeovcov, Héderváryovcov, Ňáriovcov, Zičiovcov. V roku 1715 mala 36 poddanských  a 29 želiarskych domácností, v ro …

Výrobné stavby v okrese Myjava

VRBOVCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Vodný, tzv. Horný mlyn, Mlyn Beblavých, bol postavený v roku 1737 z kameňa a plnej pálenej tehly. Opravovaný bol v 20.storočí. Je to dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou. Dom č.264 stojí v osade Záhrady. …

Významné stromy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese.   …

Zvonice v okrese Myjava

BUKOVEC. Drevená zvonica. Drevená zvonička z konca 19.storočia. BUKOVEC. Kamenná zvonica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kamenná zvonica zo 17.storočia. Opravená bola v roku 1977. Je to jednopriestorová, dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Stojí v strede obce. KOSTOLNÉ KRAJNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelická zvonica. Jednoduchá tehlová stavba z 19.storočia. Má štvorcový …

TOPlist