Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Myjava

DUB NA MORAVSKEJ CESTE Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to dub letný, s obvodom kmeňa 538cm, výškou 18m, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z dôvodu estetického, historického, kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a zdravotného významu. Rastie na ľavej strane cesty Myjava-Javorník.   LIPA PRI MÚZEU PRVEJ SNR Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to lipa malolistá, s obvodom kmeňa 315cm, výškou 16 …

Jaskyne v okrese Myjava

JASKYŇA NA BABULINCOVOM VRCHU Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m vytvorená v pieskovci. Nachádza sa v pohorí Myjavská pahorkatina v katastri obce Krajné.   JASKYŇA POD ŠIROKOU (PONOR ŠIROKÁ) Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 33m a hĺbkou 17m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v nadmorskej výške 432m v katastri Brezovej pod Bradlom. …

Kúpele v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Myjava

PR ŠEVCOVA SKALA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 163.400m2. Ochrana lokality s výskytom rastlinného druhu prvosienky holej (Primula auricula) na území CHKO Malé Karpaty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nach …

Parky v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Husov park. Na pamätnom mieste na Hornom rade sa nachádza Husov park. V ňom stojí jediný pamätník majstra Jana Husa na Slovensku. Jeho autorom je František Fabiánek z Hradca Králové. Pamätník bol odhalený v roku 1922. …

Pohoria v okrese Myjava

Územie okresu leží v celkoch Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát územie okresu tvorí Myjavská pahorkatina a zo severu pohorie Biele Karpaty. Z juhu územie okresu zasahuje pohorie Malé Karpaty, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   BIELE KARPATY Geomorfologický celok Slovensko-moravských Karpát, flyšové pohorie dlhé 80km. Rozloha 655k …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu Bradlo (543,1m), približne 500m pod vrcholom, na červenom medzinárodnom turistickom chodníku E8 (0701). PRAMEŇ POD VRCHOM BARANEC Prameň s pitnou vodou sa nachádza na juhozápadnom úpätí vrchu Baranec (378,2m) južne od Brezovej pod Bradlom. Nachádza sa asi 150m východným smerom na žltom turistickom chodníku (8146) od rázcestia s červeným medzinárodným t …

Prirodzené vodné plochy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Myjava

BUKOVEC. U Kubicov. Zaujímavý geomorfologický útvar pri osade U Kubicov vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006.   HRAŠNÉ. Štúrova skala. Štúrova skala, predtým Hrubá skala, je pamätné miesto. V roku 1848 naň vystúpili, počas návštevy miestneho farára J. Trokana, Ľudovít Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža. Skala sa nachádza v areáli vodnej nádrže Dubník I. …

TOPlist