Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Myjava

DUB NA MORAVSKEJ CESTE Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to dub letný, s obvodom kmeňa 538cm, výškou 18m, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z dôvodu estetického, historického, kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a zdravotného významu. Rastie na ľavej strane cesty Myjava-Javorník.   LIPA PRI MÚZEU PRVEJ SNR Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to lipa malolistá, s obvodom kmeňa 315cm, výškou 16 …

Jaskyne v okrese Myjava

JASKYŇA NA BABULINCOVOM VRCHU Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m vytvorená v pieskovci. Nachádza sa v pohorí Myjavská pahorkatina v katastri obce Krajné.   JASKYŇA POD ŠIROKOU (PONOR ŠIROKÁ) Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 33m a hĺbkou 17m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v nadmorskej výške 432m v katastri Brezovej pod Bradlom. …

Parky v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Husov park. Na pamätnom mieste na Hornom rade sa nachádza Husov park. V ňom stojí jediný pamätník majstra Jana Husa na Slovensku. Jeho autorom je František Fabiánek z Hradca Králové. Pamätník bol odhalený v roku 1922. …

Skalné útvary v okrese Myjava

BUKOVEC. U Kubicov. Zaujímavý geomorfologický útvar pri osade U Kubicov vznikol pri zosuve pôdy v roku 2006.   HRAŠNÉ. Štúrova skala. Štúrova skala, predtým Hrubá skala, je pamätné miesto. V roku 1848 naň vystúpili, počas návštevy miestneho farára J. Trokana, Ľudovít Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža. Skala sa nachádza v areáli vodnej nádrže Dubník I. …

Významné stromy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese.   …

TOPlist