Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Voda

Kúpele v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu Bradlo (543,1m), približne 500m pod vrcholom, na červenom medzinárodnom turistickom chodníku E8 (0701). PRAMEŇ POD VRCHOM BARANEC Prameň s pitnou vodou sa nachádza na juhozápadnom úpätí vrchu Baranec (378,2m) južne od Brezovej pod Bradlom. Nachádza sa asi 150m východným smerom na žltom turistickom chodníku (8146) od rázcestia s červeným medzinárodným t …

Prirodzené vodné plochy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Myjava

VODNÁ NÁDRŽ BRESTOVEC   VODNÁ NÁDRŽ BREZOVÁ Nachádza sa na pravostrannom prítoku Baranského potoka na Bystrine východne od Brezovej pod Bradlom. Vodná nádrž sa využíva ako rybársky revír a miesto pre krátkodobú rekreáciu.   VODNÁ NÁDRŽ DUBNÍK II – BÁNOV   VODNÁ NÁDRŽ CHALUPY   VODNÁ NÁDRŽ PODKYLAVA   VODNÁ NÁDRŽ STARÁ MYJAVA   VODNÁ NÁDRŽ VRBOVCE …

Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok. Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník. Jablonka priberá zľava vody Korytárky …

Vodopády v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist