Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Vodné Toky

Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok. Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník. Jablonka priberá zľava vody Korytárky …

» Kategórie

TOPlist