Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Beckov

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208 ako Blundix, ale už v roku 1200 ju spomína Anonymus ako Blundus. Ďalšie názvy: 1264 Bolonduch, začiatkom 14.storočia Bolondoc, 1332 Bolondug, 1388 Galaucz sive Beczkow, 1385 Bolunduz, 1431 Beczkow. Pôvodná osada pod hradom je starého pôvodu, ale je …

Bošáca

POLOHA. Obec v leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1380 ako Bosach (ďalšie názvy: 1479 Besach, 1598 Bossacz, 1773 Bosacza). Patrila panstvu Beckov. Podľa tradície obývali drevený kláštor v časti Zarybník „bosí mnísi“, bosáci, odtiaľ je odvodený názov obce. V roku 1598 mala obec mlyn a 107 domov, v roku 1720 …

Brunovce

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehu rieky Váh, v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci je z roku 1374, kedy sa spomína ako Barnoch, Barnolch, Barnouch (ďalšie názvy: 173 Brunowce). Začas patrila hradnému panstvu Tematín a viacerým šľachtickým rodinám. Zemepánmi boli rodiny Bercsényiovcov, Komorovcov, Šándorovcov, Mednýanszkych a iné. V roku 1715 mala zemianska obec 8 domácností, v roku 1720 ma …

Bzince pod Javorinou

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. Obec Dolné Bzince sa spomína v rokoch 1332-137 ako Bot (ďalšie názvy: 1340 Wezdenech, 1357 Byzench, 1392 Bath, 1436 Bod, 1773 Dolné Bzince). Patrila panstvu Čacht …

Čachtice

POLOHA. Obec leží v na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248, kedy sa spomína ako Chekche (ďalšie názvy: 1263 Chekche, 1276 Chehte, 1299 Chehte, 1505 Csejthe, 173 Czachtice). Patrila panstvu Nitra, neskôr panstvu Čachtice. V roku 1392 dostala obec výsady mestečka a právo …

Častkovce

POLOHA. Obec leží na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Chastko (ďalšie názvy: 1773 Czastkowcze). Dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Patrila panstvu Čachtice. Pôvodne kráľovská obec, sa neskôr stala zemianskou obcou. V roku 139 …

Chránené stromy v okrese Nové Mesto nad Váhom

LIPY V ŽUPNOM SIROTINCI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 395 a 231cm, nezisteným priemerom koruny a vekom viac ako 130 a 180 rokov. Chránené sú z vedecko-výskumných, kultúrno-historických a krajinne-ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa vo dvore Župného sirotinca v obci Beckov.   MODROVSKÁ METASEKVOJA Chránený strom metasekvoja …

Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Obecný cintorín. Historická pamiatka. Nachádzajú sa tu hroby svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského /1852-1888/ a Karola Bórika. BECKOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Cintorín s pozostatkami náhrobníkov z rokov 1739-1845 vznikol v 18.storočí. Nachádza sa na úpätí hradného svahu pod hradom v Pamiatkovej zóne. ČACHTICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený …

Cyklotrasy v okrese Nové Mesto nad Váhom

002 – Vážska cyklomagistrála Piešťany – Horná Streda – Brunovce – Potvorice – Považany – Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda – Beckov – Opatovce – Trenčín – Nemšová – Púchov – Považská Bystrica – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Prevýšenie úseku Piešťany - Nemšová 111/46m. Červeno značená cyklotrasa začína pri kolonádovom moste v Piešťanoch. Prechádza cez park a vychádza na hrádzu Vážskeho kanála. Po hrádzi prichádza na územie okresu …

TOPlist