Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina

Najnižší bod:  hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Beckov

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu.   HISTÓRIA. O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208. Pôvodná osada sa rozprestierala okolo dnešného farského kostola. Podľa listiny kráľa Bela IV. z roku 1258 sa Beckov stal kráľovským mestom. Dejiny obce sú úzko späté s históriou hradu. Vedľa poddanskej osady vyrastalo samostatné me …

Bošáca

  POLOHA. Obec v leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu.   HISTÓRIA. Obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1380 ako Bosach. Patrila panstvu Beckov. Podľa tradície obývali drevený kláštor v časti Zarybník „bosí mnísi“, bosáci, odtiaľ je odvodený názov obce. V roku 1869 tu vznikol zásluhou J. Ľ. Holubyho Evanjelický cirkevný čitateľský sp …

Brunovce

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehu rieky Váh, v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci je z roku 1374, kedy sa spomína ako Brunocz. Patrila hradnému panstvu Tematín a neskôr viacerým šľachtickým rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález bohatého pohrebiska zo staršej doby bronzovej, unětickej kultúry.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštie …

Bzince pod Javorinou

  POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. V roku 1960 sa pričlenila obec Hrušové a od obce Moravské Lieskové sa odčlenili viaceré osady, ktoré sa pričlenili k obci.   …

Čachtice

POLOHA. Obec leží v na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248, kedy sa spomína ako Čekče. Patrila nitrianskemu, neskôr čachtickému panstvu. Od roku 1392 je mestečkom /má trhové a jarmočné právo/. Na konci 16.storočia v roku 1599 bola obec počas tureckých v …

Častkovce

POLOHA. Obec leží na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Chassko. Dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Patrila čachtickému panstvu. Pôvodne kráľovská obec, sa neskôr stala zemianskou obcou. V roku 1393 ju získal Stibor z p …

Chránené stromy v okrese Nové Mesto nad Váhom

LIPY V ŽUPNOM SIROTINCI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 395 a 231cm, nezisteným priemerom koruny a vekom viac ako 130 a 180 rokov. Chránené sú z vedecko-výskumných, kultúrno-historických a krajinne-ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa vo dvore Župného sirotinca v obci Beckov.   MODROVSKÁ METASEKVOJA Chránený strom metasekvoja …

Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Obecný cintorín. Historická pamiatka. Nachádzajú sa tu hroby svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského /1852-1888/ a Karola Bórika.   BECKOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Cintorín s pozostatkami náhrobníkov z rokov 1739-1845 vznikol v 18.storočí. Nachádza sa na úpätí hradného svahu pod hradom v Pamiatkovej zóne.   ČACHTICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP K …

Cyklotrasy v okrese Nové Mesto nad Váhom

002 – Vážska cyklomagistrála Piešťany – Horná Streda – Brunovce – Potvorice – Považany – Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda – Beckov – Opatovce – Trenčín – Nemšová – Púchov – Považská Bystrica – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Prevýšenie úseku Piešťany - Nemšová 111/46m. Červeno značená cyklotrasa začína pri kolonádovom moste v Piešťanoch. Prechádza cez park a vychádza na hrádzu Vážskeho kanála. Po hrádzi prichádza na územie okresu …

TOPlist