Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Beckov

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208 ako Blundix, ale už v roku 1200 ju spomína Anonymus ako Blundus. Ďalšie názvy: 1264 Bolonduch, začiatkom 14.storočia Bolondoc, 1332 Bolondug, 1388 Galaucz sive Beczkow, 1385 Bolunduz, 1431 Beczkow. Pôvodná osada pod hradom je starého pôvodu, ale je …

Bošáca

POLOHA. Obec v leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1380 ako Bosach (ďalšie názvy: 1479 Besach, 1598 Bossacz, 1773 Bosacza). Patrila panstvu Beckov. Podľa tradície obývali drevený kláštor v časti Zarybník „bosí mnísi“, bosáci, odtiaľ je odvodený názov obce. V roku 1598 mala obec mlyn a 107 domov, v roku 1720 …

Brunovce

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehu rieky Váh, v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci je z roku 1374, kedy sa spomína ako Barnoch, Barnolch, Barnouch (ďalšie názvy: 173 Brunowce). Začas patrila hradnému panstvu Tematín a viacerým šľachtickým rodinám. Zemepánmi boli rodiny Bercsényiovcov, Komorovcov, Šándorovcov, Mednýanszkych a iné. V roku 1715 mala zemianska obec 8 domácností, v roku 1720 ma …

Bzince pod Javorinou

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. Obec Dolné Bzince sa spomína v rokoch 1332-137 ako Bot (ďalšie názvy: 1340 Wezdenech, 1357 Byzench, 1392 Bath, 1436 Bod, 1773 Dolné Bzince). Patrila panstvu Čacht …

Čachtice

POLOHA. Obec leží v na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248, kedy sa spomína ako Chekche (ďalšie názvy: 1263 Chekche, 1276 Chehte, 1299 Chehte, 1505 Csejthe, 173 Czachtice). Patrila panstvu Nitra, neskôr panstvu Čachtice. V roku 1392 dostala obec výsady mestečka a právo …

Častkovce

POLOHA. Obec leží na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Chastko (ďalšie názvy: 1773 Czastkowcze). Dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Patrila panstvu Čachtice. Pôvodne kráľovská obec, sa neskôr stala zemianskou obcou. V roku 139 …

Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Obecný cintorín. Historická pamiatka. Nachádzajú sa tu hroby svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského /1852-1888/ a Karola Bórika. BECKOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Cintorín s pozostatkami náhrobníkov z rokov 1739-1845 vznikol v 18.storočí. Nachádza sa na úpätí hradného svahu pod hradom v Pamiatkovej zóne. ČACHTICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený …

Dolné Srnie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí, na brehoch riečky Klanečnica, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Zernye (ďalšie názvy: 1477 Zerne, 1598 Zrnie, 1773 Srnce, 1808 Beckowské Srní, 1920 Dolné Srnie). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, v roku 1784 mala 99 domov, v roku 1828 mala 93 domov. Obyva …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ. Bránová veža na mestskom cintoríne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Takzvaná husitská bránová veža. Kamenná štvorboká štvorpodlažná vstupná veža postavená v ranorenesančnom slohu. Má štvorcový pôdorys a výšku štyroch podlaží. Podľa jednej verzie patrila k prvému kostolíku postavenému v roku 1569. Podľa verzie regionálneho historika Dr. Branislava Varsíka bola pristavená ku kamennému Kostolu najsvätejšej Troj …

Drobná architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Za kaštielom sa nachádza fontána (bazén) z 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa za Taberovým kaštieľom. KOČOVCE. Odpočívadlo. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Odpočívadlo, kruhové sedenie, z 19.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa na východnej hranici parku pri Taberovom kaštieli. NOVÉ …

TOPlist