Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Budova fary bola postavená v 3.tretine 18.storočia. Má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Narodil sa v nej spisovateľ Martin Medňanský /1840-1899/. Fara stojí v obci Beckov 36 juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa M. Medňanského. (Poz …

Hradiská v okrese Nové Mesto nad Váhom

BOŠÁCA. Srniansky háj. Hradisko sa nachádza na vrchu Hradisko (347,0m) v lokalite Srniansky háj južne od obce Bošáca. Je to opevnené výšinné hradisko strážneho charakteru. Datovať ho možno do bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.) do okruhu lužickej kultúry. Ako prvý hradisko v 19.storočí skúmal Jozef Ľudovít Holuby a po ňom v roku 1930 Štefan Janšák. V roku 1983 našli archeológovia v sonde atypické črepy a črepy z 9. a 10.storoči …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Poloha. Hrad sa nachádza na strmom vápencovom brale, okrajovom útese Považského Inovca, s výškou 70m na okraji Považského podolia nad obcou Beckov. Vznik. Počiatky hradu siahajú do obdobia Veľkomoravskej ríše. Pôvodne hradisko vzniklo koncom 9.storočia. Hrad je písomne doložený v Anonymovej kronike okolo roku 1200. Podľa neho obsadili staromaďarskí náčelníci Zuard a Kadoša na prelome 9. a 10,storočia už existujúci hrad Blundus …

Kaštiele v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kaštieľ Medňanských. Kaštieľ spustol po roku 1945. BECKOV. Kúria Ambrovec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Postavená bola v 1.polovici 17.storočia (okolo roku 1648) v neskororenesančnom slohu. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v nej expozícia z dejín Beckova a jeho významných osobností. Stojí na námestí v Beckove 15 v Pamiatkovej zóne. BECKOV. Kúri …

Ľudová architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Z 19.storočia sa zachovali murované domy pod tvrdou krytinou. BOŠÁCA Zachované hlinené domy z 19.storočia s valbovou slamenou a šindľovou strechou. V sadoch zrubové stodoly a sušiarne na ovocie. BZINCE POD JAVORINOU Z 19.storočia sú hlinené domy s maštaľou a šopou pod spoločnou valbovou slamenou alebo šindľovou strechou. ČACHTICE Z 19.storočia sú hlinené domy a zrubové stodoly pod valbovou slamenou strechou. KÁLNICA Zachované hli …

Pamiatkové územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

PAMIATKOVÁ ZÓNA BECKOV Územie obce bolo 1.9.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Historické územie mesta bolo 15.9.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Sídliská v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist