Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Mestá

Nové Mesto nad Váhom

POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí na brehoch rieky Váh. Leží v podhorí Čachtických Karpát v centrálnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1253, kedy sa spomína ako Vyhel, que a. n. Villa Regia nuncupatur (ďalšie názvy: 1263 Uyhel, 1773 Nove Mesto, 1786 Nowé Mesto nad Váhom). Vtedy uhorský kráľ Belo IV. dal obývanú osadu benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore. A za vernosť pri tatársk …

Stará Turá

  POLOHA. Mesto leží v Myjavskej pahorkatine v objatí Bielych a Čachtických Karpát, na brehoch riečky Tŕstie. Leží v západnej časti okresu.   HISTÓRIA. Pôvodne kopaničiarska obec. Poddanská obec patrila čachtickému panstvu. Výrazne sa rozvíjala od 2.polovice 15.storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1392, kedy sa spomína ako Tur. Spomína sa v darovacej listine kráľa  Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, kt …

» Kategórie

TOPlist