Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Múzeá

Galérie v okrese Nové Mesto nad Váhom

GALÉRIA PETRA MATEJKU. Nové Mesto nad Váhom. V mestskom kultúrnom stredisku je výstavná sieň, kde sa prezentuje tvorba maliara Petra Matejku. Galéria nesie jeho meno. REZBÁRSKA GALÉRIA. Kálnica. Prírodná rezbárska galéria majstra Bolebrucha sa nachádza v Porstrednej doline. …

Múzeá v okrese Nové Mesto nad Váhom

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM. Nové Mesto nad Váhom. Podjavorinské múzeum bolo založené v roku 1951. Od 70.rokov 20.storočia je zamerané najmä na kultúrnu a literárnu históriu trenčianskeho regiónu ako literárne oddelenie Trenčianskeho múzea. Múzeum je umiestnené v pôvodne renesančnej budove kúrie prefasádovanej v barokovom duchu v 17.storočí, ktorá sa nazýva Gilániho dom alebo Gilániovec, podľa jedného z majiteľov. V priestoroch múzea je vlasti …

Skanzeny v okrese Nové Mesto nad Váhom

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Prírodný amfiteáter.   NOVÁ BOŠÁCA. Prírodný amfiteáter. Prírodný amfiteáter v časti Španie. …

» Kategórie

TOPlist