Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Beckov

POLOHA. Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208 ako Blundix, ale už v roku 1200 ju spomína Anonymus ako Blundus. Ďalšie názvy: 1264 Bolonduch, začiatkom 14.storočia Bolondoc, 1332 Bolondug, 1388 Galaucz sive Beczkow, 1385 Bolunduz, 1431 Beczkow. Pôvodná osada pod hradom je starého pôvodu, ale je …

Bošáca

POLOHA. Obec v leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1380 ako Bosach (ďalšie názvy: 1479 Besach, 1598 Bossacz, 1773 Bosacza). Patrila panstvu Beckov. Podľa tradície obývali drevený kláštor v časti Zarybník „bosí mnísi“, bosáci, odtiaľ je odvodený názov obce. V roku 1598 mala obec mlyn a 107 domov, v roku 1720 …

Brunovce

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehu rieky Váh, v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci je z roku 1374, kedy sa spomína ako Barnoch, Barnolch, Barnouch (ďalšie názvy: 173 Brunowce). Začas patrila hradnému panstvu Tematín a viacerým šľachtickým rodinám. Zemepánmi boli rodiny Bercsényiovcov, Komorovcov, Šándorovcov, Mednýanszkych a iné. V roku 1715 mala zemianska obec 8 domácností, v roku 1720 ma …

Bzince pod Javorinou

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. Obec Dolné Bzince sa spomína v rokoch 1332-137 ako Bot (ďalšie názvy: 1340 Wezdenech, 1357 Byzench, 1392 Bath, 1436 Bod, 1773 Dolné Bzince). Patrila panstvu Čacht …

Čachtice

POLOHA. Obec leží v na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248, kedy sa spomína ako Chekche (ďalšie názvy: 1263 Chekche, 1276 Chehte, 1299 Chehte, 1505 Csejthe, 173 Czachtice). Patrila panstvu Nitra, neskôr panstvu Čachtice. V roku 1392 dostala obec výsady mestečka a právo …

Častkovce

POLOHA. Obec leží na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Chastko (ďalšie názvy: 1773 Czastkowcze). Dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Patrila panstvu Čachtice. Pôvodne kráľovská obec, sa neskôr stala zemianskou obcou. V roku 139 …

Dolné Srnie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí, na brehoch riečky Klanečnica, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Zernye (ďalšie názvy: 1477 Zerne, 1598 Zrnie, 1773 Srnce, 1808 Beckowské Srní, 1920 Dolné Srnie). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, v roku 1784 mala 99 domov, v roku 1828 mala 93 domov. Obyva …

Haluzice

POLOHA. Obec leží na styku Bielych Karpát a Považského podolia, v Bielokarpatskom podhorí. Leží v severnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398, kedy sa spomína ako Halusych (ďalšie názvy: 1477 Halhozycz, 1598 Haluzicz, 1773 Haluzicze), ale tunajšia fara sa spomína už v roku 1332. Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 30 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 39 domov,. Obyvatelia sa …

Hôrka nad Váhom

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Hôrčanského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1246 ako Hurka (ďalšie názvy: 1348 Harka, 1524 Horka, 1920 Hôrka, 1948 Hôrka nad Váhom). Patrila kráľovi, neskôr bola majetkom hradného panstva Tematín. V roku 1715 mala vinice, 18 poddanských a 16 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 49 rodín, v roku 1787 mal …

Horná Streda

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v Dolnovážskej Nive, na pravom brehu Váhu. Leží pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263 pod názvom Zeredahel, Seredahel, Sceredahel (ďalšie názvy: 1773 Streda, 1920 Streda, 1927 Horná Streda nad Váhom, 1948 Horná Streda). V tom čase ju kráľ Belo IV. daroval benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore (Panonhalme) ako náhradu za hrad Gu …

» Kategórie

TOPlist