Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Nová Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1348. Obec zo 14.storočia sa spomína v roku 1453 ako Wylehota (ďalšie názvy: 1524 Wylehota, 1773 Nova Lehota, 1920 Nová Lehôta, 1927 Nová Lehota). Vlastnil ju Mikuláš (Kont). Neskôr patrila Turzovcom, hradnému panstvu Tematína a neskôr viacerým zemepánom z panstva Tematín. V roku 1715 mala ob …

Nová Ves nad Váhom

POLOHA. Obec leží na styku Považského Inovca s Podunajskou pahorkatinou, na ľavom brehu Váhu. Leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1419, kedy sa spomína ako Wyfalw (ďalšie názvy: 1522 Nova Villa, 1773 Nowa Wes, 1920 Považská Nová Ves, 1927 Nová Ves nad Váhom). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala 44 domov, v roku 1715 vinice a 36 daňovníkov, v roku 1784 mala 78 domov, v roku 1828 mala …

Očkov

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321, kedy sa spomína ako Wchkou (ďalšie názvy: 1331 Ochko, 1808 Očkow). Patrila Ocskayovcom, v 18.storočí časť obce patrila panstvu Čachtice. V roku 1709 bola obec vyplienená cisárskymi vojskami. V roku 1715 mala vinice a 14 domácností, v roku 1753 mala 24 rodín, v roku 1787 mala 36 domov, v roku 1828 mala 54 domov …

Pobedim

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu, na brehoch Dubovej. HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako Popeden (ďalšie názvy: 1392 Popodyn, 1439 Pobedin, 1532 Pobeczin, 1773 Pobiedin, 1920 Pobedím, 1927 Pobedim). Uhorský kráľ Žigmund vtedy daroval obec vplyvnému veľmožovi Štiborovi zo Štiboríc. Remeselnícka a trhová osada je doložená až od roku 1392, patrila hradu Čachtice. …

Podolie

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu.   HISTÓRIA. Obec, fara a kostol sa spomínajú v roku 1332, obec ako Lessak, Lesate. V roku 1393 sa obec spomína ako Lessethe, v roku 1392 bola vo vlastníctve Štibora a panstva Čachtice (ďalšie názvy: 1691 Leszete a. n. Podola, 1786 Podolia, 1920 Podolie). Neskôr patrila rodinám Orzsághovcov, Nádasdyovcov, od roku 1695 patrila obec Erdödyovcom. V rokoch 1792 a 183 …

Potvorice

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1263, kedy daroval majetky benediktínom. Spomína sa ako Potworich (Pothowarich, Pothoworich, Potuorch)a bola kráľovským majetkom. Neskôr, pre spory Bela IV. a jeho syna Štefana, daroval Štefan územie vojvodovi Vavrincovi, sriemskemu bánovi. Tieto spory sa ťahali dlho, až do roku 1365, kedy kráľ Ľ …

Považany

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu, južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Mošovce nad Váhom, Kríž nad Váhom a Vieska. V roku 1960 sa volala Nové Mošovce, v roku 1961 Považany. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a časť v priemysle v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a v Piešťanoch. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A P …

Stará Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, kedy sa spomínala iba jedna Lehota, ako Lehata (ďalšie názvy: 1453 Aglehotha, 1524 Olehota, 1773 Stara Lehota). Je možné že išlo o celé územie, na ktorom už vtedy existovali dve osady (Stará a Nová Lehota). Pôvodne obec patrila panstvu Tematín, neskoršie Šándorovcom, Motešickým, Mednyánszkym, Zed …

Trenčianske Bohuslavice

POLOHA. Obec leží na styku Bielokarpatského podhoria a Považského podolia, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch Bošáčky severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1208 ako villa Buczlai. Išlo o územie istého Buczlaia (Budslava) a syna Vojtecha (Woyte). Osada existovala už v období včasného stredoveku. Ďalšie názvy: 1436 Boguslawicz, 1450 Bohwzlawycz, 1481 Bohwzlawicze, 1496 Bohlynzlawycz, 1927 Tre …

Vaďovce

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na brehoch riečky Tŕstie. Leží západne od Čachtických Karpát a od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1392 v darovacej listine kráľa Žigmunda, kedy sa obec spomína ako Wath (ďalšie názvy: 1419 Vagyouch, 1436 Wafowych, 1773 Vagyovcze, 1808 Waďowce). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala obec 3 mlyny, 30 poddanských, 26 želiarskych a 8 slobodných domácností, v roku 1 …

» Kategórie

TOPlist