Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Obce

Višňové

POLOHA. Obec leží v Čachtických Karpatoch, na brehoch riečky Jablonka, pod Čachtickým hradným bralom. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1392 ako Bysnew (ďalšie názvy: 1436 Wisnyowe, 1773 Visnove). Patrila panstvu Čachtice, neskôr viacerým zemianskym rodinám (Štiborovci, Országhovci), od roku 1695 Erdödyovcom, v 18.storočí aj Forgáchovcom. V roku 1715 mala obec vinice, mlyn a 21 domácností, v roku 1753 mala 64 poddans …

Zemianske Podhradie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch Bošáčky, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1397, kedy sa spomína ako Podhrady (ďalšie názvy: 1477 Podhragye, 1484 Podhradie, 1598 Podhrady penes Bossacz, 1808 Zemanské Podhradí). Patrila panstvu Beckov, neskôr zemianskym rodinám Podhradských, Erdödyovcov, Ostrolúckych. V roku 1598 mala obec 22 domov, v roku 1784 …

» Kategórie

TOPlist